صفحه ۲۰

سؤال 12 در رابطه با کسانی که هورمون خونشان را عوض می‎کنند مثلا مرد هورمون خون زن را تزریق می‎کند و بالعکس آیا به مردی که هورمون زنان به او تزریق شود، زن خطاب می‎کنند یا نه ؟ یعنی حکم زن را دارد و حکم او در مورد ارث و غیره چگونه است ؟

جواب: اگر به هر علت جنس زن یا مرد عوض شد و واقعا زن، مرد شود حکم هم عوض می‎شود.

ناوبری کتاب