صفحه ۱۹۷

سؤال 692 هرگاه شوهر از اداء حقوق واجبه امتناع نمود و نشوز کرد و حاکم شرع یا نتوانست جلو نشوز مرد را یگیرد و یا دسترسی به حاکم نبود آیا زوجه می‎تواند متقابلا از اداء حقوق واجبه شوهر امتناع نماید و ناشزه گردد؟ بعضی، جواز آن را به مشهور علماء نسبت می‎دهند نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: بعید نیست که گفته شود حقوق زوجین در برابر هم است که اگر یکی از آنها یدون عذر موجه از اداء حق دیگری ممانعت کند تا زمانی که از نشوز برنگشته است دیگری هم بتواند از اداء حقوق او امتناع ورزد.

سؤال 693 آیا زن موظف است تمام کارهای خانه را انجام دهد؟ و در صورت کوتاهی از انجام کارهای خانه آیا شوهر حق تعرض و اهانت دارد؟

جواب: انجام دادن کارهای خانه به عهده زن نیست مگر در صورت توافق و تراضی، و در هر صورت شوهر حق اهانت به زن ندارد.

سؤال 694 آیا زن از درآمد مرد اصلا سهمی ندارد؟ در صورتی که مرد در خارج از خانه کار می‎کند و زن در خانه، چه قرقی می‎کند؟ هر دو کار می‎کنند ولی زن تأمین اقتصادی ندارد و کاملا وابسته به مرد است ؟

جواب: زن در درآمدهای شوهرش سهیم نیست لکن می‎تواند به شوهر خود بگوید من کارهایی که در خانه انجام می‎دهم حتی شیری که به بچه می‎دهم اجرت می‎گیرم بنابراین، زن هم استقلال اقتصادی دارد اما در مال خودش، نه در مال دیگری، اگر چه در بسیاری از مصارف، احتیاج به اذن شوهر دارد، اما در مالکیت، استقلال دارد یعنی مال خود زن است و شوهر بدون رضایت زن حق تصرف در مال او را ندارد.

سؤال 695 مولانا هل یجوز للزوج اجبار الزوجه علی التمکین بالقوة المادیة لو امتنعت من عذر شرعی ؟

جواب: یجب علی الزوجة التمکین و ان کرهته و للزوج حملها علیها لولم یستلزم اضرارا بها و لکن یجب مع ذلک رعایة مراتب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و صیانة الکرامة الانسانیة . [ س - اگر زوجه بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر، ممانعت کرد آیا شوهر می‎تواند او را از راه زور وادار به نزدیکی نماید یا نه ؟

ناوبری کتاب