صفحه ۱۹۳

سؤال 675 آیا مهریه که در متعه به آن اشاره شده است اجباری است ؟

جواب: تعیین مهر از شرائط صحت متعه می‎باشد.

سؤال 676 درباره متعه با اهل کتاب اگر خوف آن است که مطرح کردن قرائت صیغه متعه موجبات توهین زنی از اهل کتاب را به اسلام فراهم آورد آیا مرد می‎تواند در صورتی که زن به آمیزش علاقه و رضایت کامل داشته باشد تمایل و رغبت او را ملاک قرار داده و در دل هم از طرف آن زن، صیغه متعه را قرائت کند؟

جواب: صحیح نیست بلی اگر فضولتا با رعایت شرائطی که در رساله های عملیه ذکر شده است صیغه جاری شود و سپس زوجه آن را اجازه کند عقد صحیح می‎شود.

سؤال 677 عده زن متعه که حیض می‎بیند یا دو پاکی معتبر دانسته شده مقصود از این تعبیر چیست ؟ و آیا اگر هنگام پایان مدت یا بخشیدن آن، زن پاک باشد این پاکی جزء عده حساب می‎شود یا نه و یا اگر حیض باشد جزء حیض معتبر در عده حساب می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر انقضاء مدت یا بذل آن در حال طهر واقع شود یک طهر محسوب می‎شود و اگر در حال حیض واقع شود بنابر احتیاط، آن حیض را از عده محسوب نکند.

سؤال 678 عده فسخ و انفساخ عقد متعه عده طلاق است یا عده پایان مدت متعه ؟

جواب: به مقدار عده متعه.

سؤال 679 در فسخ و انفساخ عقد دائم و موقت و یا پایان عقد متعه یا بخشیدن آن از طرف شوهر، پاکی زن از حیض و نفاس شرط است یا نه ؟

جواب: شرط نیست.

سؤال 680 آیا همان طور که در ضمن عقد دائم، زوجه می‎تواند وکالت خود را شرط کند که در مواردی بتواند به وکالت از طرف زوج، خود را مطلقه نماید در عقد منقطع هم می‎تواند وکالت خود را شرط کند تا بتواند در مواردی باقیمانده مدت را ببخشد یا نه ؟

جواب: بله می‎تواند و اشکال ندارد.

ناوبری کتاب