صفحه ۱۹۲

عقد موقت

سؤال 670 در مورد متعه دلیل شیعه بر آن چیست ؟ (تعدادی از شیعیان ترکیه)

جواب: علماء اهل سنت خودشان قبول دارند که متعه در زمان رسول خدا(ص) حلال بوده و آیه 24 سوره نساء فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن دلالت بر آن دارد و آنها می‎گویند خلیفه دوم حرام کرده است و امامیه می‎گویند چیزی را که خدا حلال کرده است تحریم دیگری حجت نیست.

اجازه ولی

سؤال 671 الف: دختر باکره اگر با کفو شرعی صیغه بکند آیا اذن پدر لازم است ؟

ب: ازدواج موقت اگر فقط برای محرمیت و به شرط عدم دخول باشد آیا باز هم اذن پدر لازم است ؟

جواب: الف و ب - بنابر احتیاط واجب اذن پدر یا جد پدری لازم است.

سؤال 672 اگر پدر تا بیست و پنج یا سی سالگی، دختر خود را تزویج نکند و دختر بخواهد با کفو شرعی صیغه بکند آیا اذن پدر لازم است ؟

جواب: اگر دختر نیاز شدید به ازدواج داشته باشد و پدر او از ازدواج با کفو شرعی و عرفی ممانعت کند اذن او از اعتبار ساقط می‎شود.

سؤال 673 اگر دختر بداند که اذن ندادن پدر از جهت عیب دانستن صیغه است و الااشکالی در بین نیست آیا باز هم اذن پدر لازم است ؟

جواب: اگر مورد سؤال، از مفروض مسأله سابق نباشد بنابر احتیاط واجب، اذن پدر یا جد پدری لازم است.

برخی از احکام عقد موقت

سؤال 674 اصولا در عقد متعه باید عقد به شکل صیغه اجراء شود و همان رغبت و تمایل کافی نیست ؟

جواب: عقد بدون اجراء صیغه تعیین شده در رساله های عملیه صحیح نیست.

ناوبری کتاب