صفحه ۱۹

مسائل بلوغ

سؤال 9 پسر شک دارد که سنش به حد بلوغ رسیده یا نه و دو علامت دیگر (احتلام و موهای خشن...) را ندارد.

جواب: در فرض مسأله حکم مکلف را ندارد.

سؤال 10 آیا اینکه نه سال تمام، ملاک بلوغ دخترها قرارداده شده است از جهت تعبد صرف است یا از این جهت است که زمانها و کشورها و منطقه های روی زمین از نظر آب و هوا و غیره تأثیر زیادی روی رشد و بلوغ جسمی و عقلی دختر و پسر دارد و در منطقه های گرمسیر زمین زودتر از مناطق سردسیر و معتدله، بلوغ و رشد لازم پیدا می‎شود؟ پس در مناطق غیر گرمسیر که معمولا دخترها در سن نه سالگی رشد کافی را پیدا نمی کنند آیا ملاک نه سال است یا پیدا شدن رشد جسمی و فکری ؟

جواب: ملاک تکمیل 9 سال قمری است و اختلاف زمان و مکان مغیر آن نیست.

سؤال 11 الف: آیا غیر از 9 سال تمام، علائم دیگری برای بلوغ زن هست ؟ و آیا آمدن خون از طرف چپ رحم و یا رؤیت خون با صفات حیض فی نفسه هر چند اطمینان به بلوغ 9 سال پیدا نشود دلیل تعبدی بر بلوغ زن می‎باشد؟

ب: و مراد از سال، آیا سال قمری است یا شمسی و مقدار تفاوت دقیق این دو در جایی که مبدأ تاریخ تولد دختر دقیقا معلوم است چقدر می‎باشد؟

جواب: علامت بلوغ دختر منحصر در تکمیل 9 سال قمری است و علامت مذکور در سؤال دلیل بر بلوغ نیست و 9 سال قمری در حدود 98 روز زودتر از 9 سال شمسی تکمیل می‎شود و چون بر حسب اختلاف در فصل ولادت مقدار جزیی تفاوت حاصل می‎شود تعیین دقیق آن که درباره همه کلیت داشته باشد ممکن نیست.

ناوبری کتاب