صفحه ۱۸۹

موانع عقد

سؤال 660 شخصی دارای چهار زن بود و تصمیم گرفته یکی از آنها را طلاق دهد و بر حسب متعارف این مناطق، طلاق نامه ای تنظیم و جهت اجراء صیغه طلاق آن را به شخص معتمدی می‎دهد پس از چند روزی از آن شخص سؤال می‎کند و جواب می‎دهد صیغه طلاق را جاری نمودم و آن شخص یا اتکاء به آن پس از گذشت عده طلاق اقدام به ازدواج با زن دیگر می‎کند و بعدا معلوم می‎شود که هنگام ازدواج هنوز صیغه طلاق چهارمی واقع نشده بوده، حال آیا زن پنجم که در حال دارا بودن زن چهارم عقد شده حرام موبد می‎شود یا نه یا بعد از انقضاء عده پنجمی می‎توان او را عقد نمود؟ تکلیف چیست ؟ (امام جمعه رودان)

جواب: حرام موبد نمی شود و پس از انقضاء عده زن چهارم در صورتی که طلاق رجعی باشد اگر چه عده زن پنجم منقضی نشده باشد می‎تواند با او ازدواج کند و اگر طلاق زن چهارم بائن طلاق بائن: طلاقی است که شوهر حق ندارد از طلاق منصرف گردد و به زن خود رجوع نماید. باشد در تزویج زن پنجم انقضاء عده زن چهارم لازم نیست.

سؤال 661 شخصی در دوران قبل از بلوغ با پسر خاله خود عمل لواط انجام داده و اکنون طبق قرارداد پدر و مادر بنا شده است دختر خاله این شخص به ازدواج او درآید آیا راه حلی برای حلیت این ازدواج وجود دارد؟

جواب: اگر برادر آن دختر در آن عمل شنیع لواط مدخول باشد هیچ راه حلی وجود ندارد مگر اینکه یقین به دخول نداشته باشد و اگر برعکس باشد یعنی او دخول کننده باشد نه مدخول در این صورت خواهر دخول کننده بر مدخول حرام نیست.

سؤال 662 لو اوقب البالغ رجلا بالغا هل یحرم علیه ام و اخت و بنت المولوط؟ (اخوانکم فی الخلیج)

جواب: لا ریب فی حرمة المذکورات فی مفروض المسئله و انما الاشکال فیما اذا لم یکن الموقب بالغا. والسلام علیکم و رحمة الله.

ناوبری کتاب