صفحه ۱۸۵

سؤال 644 بدون اجازه پدر، عقد فضولی دختر واقع شده و دخول هم انجام گرفته پدر دختر اگر رضایت ندهد تکلیف چیست ؟

جواب: اگر از موارد سقوط اذن پدر از اعتبار نباشد در صورت رد باید احتیاط شود باین صورت: یا آن کسی که دختر برای او عقد شده او را طلاق دهد و یا عقد با اذن پدر تجدید شود و موارد سقوط اذن پدر در رساله توضیح المسائل ذکر شده است.

سؤال 645 اگر پسر و دختر مسلمان همدیگر را از صمیم قلب دوست بدارند و مادر دختر و پدر مادر پسر هم راضی باشند که این دو با هم ازدواج کنند ولی پدر دختر به این امر راضی نشود حکم چگونه است ؟ آیا امر عقد بدون دخالت پدر دختر صحیح است یا نه ؟

جواب: در دختر باکره اجازه پدر لازم است علی الاحوط، مگر اینکه پسر و دختر هم شرعا و هم عرفا کفو و هم ردیف باشند و مع ذلک پدر دختر لجبازی می‎کند در این صورت رضایتش ساقط است.

سؤال 646 اگر دختر باکره، کافر یا مخالف مذهب باشد و دختر، مسلمان یا شیعه شده باشد آیا برای ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری که علی الفرض غیر مسلمان است شرط است یا نه ؟

جواب: اگر پدر دختر، مسلمان نباشد اذن او شرط نیست و اگر مسلمان باشد اذن او بنابر احتیاط واجب شرط است، مگر اینکه دختر با نیاز به ازدواج بخواهد با کفو خود، ازدواج کند و پدر او برخلاف مصلحت دختر ممانعت نماید.

سؤال 647 مولانا هل یجب استیذان ولی بنت البکر الکتابیه عند عقد الزواج ؟

جواب: لولم یکن اذن الوالی عندهم شرطا فی زواجها لم یجب الاستیذان. [ س - در عقد با دختری که اهل کتاب باشد آیا اجازه گرفتن از ولی او شرط است یا نه ؟

ج - در جایی که عقد با اهل کتاب جایز باشد مثل عقد موقت، اگر به اعتقاد آنها اجازه ولی شرط نباشد اجازه گرفتن، لازم نیست.]

سؤال 648 کسی دو نفر فرزندان صغیر خود را ازدواج نموده است و اکنون می‎خواهند طلاق بدهند چون دختر در ایران و پسر در افغانستان است و می‎خواهند

ناوبری کتاب