صفحه ۱۸

سؤال 5 مشاهده می‎شود گاهی اوقات جهت بیان مفاهیمی از قبیل: محبت الهی، قضا و قدر، تسلیم در برابر خداوند متعال، ناپایداری دنیا و غیره در اشعار شعرا و بعضی نوشته ها و اثر نویسندگان از کلماتی استفاده می‎شود که در جامعه عموما معنای ثانوی آن کلمات مورد استفاده قرار نمی گیرد مثل: می، شراب، لب لعل، مست، قد سرو و غیره این کلمات حتی بعضا معنای ثانوی که اشاره شد ندارند و تنها از آنها تاویل به مقاصدی می‎گردد آیا از نظر شرعی به کارگیری این قبیل کلمات و عبارات در بیان مسائل و عقائد اسلامی صحیح است یا خیر؟ (عده ای از دانشجویان مسلمان آنکارا)

جواب: اگر مقصود معلوم باشد مانعی ندارد مگر اینکه انتزاع اهانت انتزاع اهانت یعنی احساس و فهمیدن اهانت. بشود.

سؤال 6 آیا واجب است قیام، هنگام شنیدن نامهای مبارک حضرت صاحب الزمان (عج) و بالاخص نام مبارک "قائم" یا خیر؟

جواب: مستحب است.

سؤال 7 آیا قرآن شریف حادث است یا قدیم ؟

جواب: قرآنی که جبرئیل امین به امر پروردگار بر رسول اکرم (ص) به عنوان وحی نازل کرده حادث حادث: چیزی که نبوده و سپس بوجود آمده، و قدیم، آنست که همیشه بوده است. است ولی علم خدا به آن قرآن، قدیم است.

سؤال 8 ملاک ضاله بودن کتب چیست ؟

جواب: کتابهایی که موجب گمراهی و سبب انحراف در عقائد و افکار و فساد اخلاق باشد به آنها کتب ضلال و مضله می‎گویند و اطلاق ضاله بر آنها مجاز و یا غلط مشهور بین فارسی زبانها است.

ناوبری کتاب