صفحه ۱۷۸

جواب: اگر عکاس صاحب عکس را نشناسد و خطری هم نداشته باشد اشکال ندارد.

سؤال 613 نگاه کردن به فیلم های ورزشی مردان برای بانوان چگونه است ؟

جواب: با تلذذ و ریبه جائز نیست.

لمس

سؤال 614 حضور زنان در اماکنی که به طور حتم با مردان تماس بدنی پیدا می‎کنند مثل اتوبوسها و سالن سینماها و تاتر و غیره چه حکمی دارد؟

جواب: اگر تماس از روی لباس و بدون قصد شهوت رانی و ریبه باشد مانعی ندارد.

سؤال 615 بوسیدن و لمس بدن دختر قبل از شش سالگی چه حکمی دارد؟

جواب: بدون تلذذ و ریبه اشکال ندارد.

سؤال 616 دست دادن مرد با زن نامحرم چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

کارهای مستلزم نظر و لمس

سؤال 617 افعال و مشاغلی برای زن و مرد هست که مستلزم نظر و یا لمس بدن دیگری است مثل دندان پزشکی، زایمان، جراحی، ارتوپدی، پرستاری، معاینات پزشکی، تزریق آمپول، خیاطی، گریم نمودن، انگشت نگاری و تشخیص هویت و برخی از رشته های ورزشی و غیر اینها، در این گونه موارد تکلیف چیست ؟ و آیا فرقی بین حال ضرورت و غیر آن هست ؟ و ملاک ضرورت چیست ؟

جواب: در غیر حال ضرورت جایز نیست و حال ضرورت یعنی حالت ناچاری.

سؤال 618 با توجه به لزوم بهره گیری از نشانه ها و علائم بیماریها و علم بالینی آیا معاینه بیمار برای دانشجویان اشکال دارد؟ (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

جواب: نگاه کردن و معاینه بدن نامحرم جائز نیست مگر برای ضرورت به مقدار

ناوبری کتاب