صفحه ۱۷۷

نظر به تصویر

سؤال 608 نگاه کردن به عکسهای عریان که در کتب پزشکی موجود است اگر به قصد آموزش باشد جایز است یا خیر؟ و آیا به قدر ضرورت باید اکتفا نمود؟ اگر ریبه آور باشد هر چند برای آموزش، جایز است یا خیر؟ و اگر ریبه آور نباشد بدون قصد آموزش هم جائز است یا خیر؟

جواب: عکسهای مورد سؤال چون عکس شخص خاص (شناخته شده) نیست اگر چه برای آموزش نباشد و ضرورت هم نداشته باشد نگاه کردن به آنها بدون ریبه اشکال ندارد ولی با وجود ریبه جایز نیست.

سؤال 609 در اثر دیدن صور زنها از تلویزیون یا بعضی مجلات، بعضی افراد احیانا به فکر آنها می‎افتند و در ذهن خود، آنها را مجسم می‎سازند و طبعا آثاری در بدن از قبیل تحریک و نعوظ آلت و سستی، مشاهده می‎کنند. آیا نفس این فکر کردن و تجسم حرام می‎باشد یا نه ؟

جواب: مجرد تصور و خطور ذهنی در صورتی که هیچ مفسده و خلاف شرعی بر آن مترتب نباشد حرام نیست.

سؤال 610 تصویرهای منتشر شونده در تلویزیون آیا حکم عکس را دارند که اگر شناخته شوند نامحرم واجنبی نمی تواند به آنها نگاه کند؟

جواب: حکم عکس را دارند.

سؤال 611 تصویرهای هنرمندان معروف خارجی که از سریالهای تلویزیون منتشر می‎شود و تقریبا برای همگان تصویری آشنا و شناخته شده می‎باشند آیا حکم عکس زن نامحرم شناخته شده را دارند؟

جواب: مجرد دانستن اسم جعلی یا اسم واقعی فردی شناختن نیست بلکه باید آگاهی به نحوی باشد که عرفا صدق شناختن کند.

سؤال 612 آیا عکسی که بدون حجاب اسلامی از زن گرفته شده است می‎شود به عکاس نامحرم برای ظاهر کردن داد؟

ناوبری کتاب