صفحه ۱۷۳

اطاق مزین اشکال ندارد و همچنین زینتهایی که در ایام عزا ترک آن معمول نیست مانند گوشواره اشکال ندارد.

2 - در هر جایی که زن عده نگه می‎دارد عادت و رسم آنجا ملاک است.

سؤال 590 معمول است خانمها هنگام رفتن به مجالس عروسی و جشن علاوه بر زینتهای نامریی، خود را با مواد خوشبو، معطر می‎کنند. با توجه به اینکه نفس خوشبو و معطر نمودن خود، نوعی از زینت و آرایش حساب می‎شود و معمولا بوی آن را مرد نامحرم در بین راه احساس می‎کند آیا اشکالی دارد یا نه ؟

جواب: اگر جلب توجه نامحرم نکند به مجرد احساس اشکال ندارد.

پوشش مردان

سؤال 591 حجاب مرد را در بر خورد با زن نامحرم بیان فرمایید.

جواب: اگر مستلزم مفسده نباشد بر مرد ستر غیرعورتین واجب نیست و هر جای بدن او که ترک ستر آن موجب فتنه و فسادانگیز باشد باید بپوشاند.

سؤال 592 آیا پوشیدن لباسهای زنانه برای مردان هنرمند، در تآتر و نمایش جایز است ؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال 593 آیا طلا که برای مردان حرام است فرقی بین طلای زرد و سفید هست یا به طور مطلق حرام است ؟

جواب: پوشیدن طلای زرد بر مردان حرام است و طلای سفید نیز اگر واقعا طلا باشد اشکال دارد ولی پلاتین اشکال ندارد.

ناوبری کتاب