صفحه ۱۶۹

5 - اگر مستلزم تقویت کفر و ترویج باطل نباشد اشکال ندارد.

6 - تفصیل آن در جواب مسأله دوم نوشته شد.

سؤال 574 رفتن به آرایشگاه مسیحی جایز است یا نه ؟ صاحب آرایشگاه کارش را با نام خدا شروع می‎کند و پیامبری حضرت محمد(ص) را نیز قبول دارد آیا وسائل کارش پاک است یا باید مسلمانها خودشان را آب بکشند؟

جواب: مسیحی بودن با قبول داشتن پیامبری حضرت محمد(ص) منافات دارد زیرا اگر کسی پیامبری حضرت محمد(ص) را قبول داشته باشد مسلمان است و باید به احکام اسلام عمل نماید و اهل کتاب نظیر مسیحی ها و یهودی ها گرچه به نظر اینجانب بالذات پاک هستند ولی چون از چیزهایی که در اسلام، نجس شمرده شده پرهیز ندارند باید از معاشرت و اختلاط با آنها خودداری شود.

سؤال 575 در بعضی مناطق عده کثیری دارای سبیل و شارب غیرمتعارف هستند و بعضیها هم سبیل و شارب ندارند ولی مسلکا یکی هستند و ظاهرا به وحدانیت خدا و به نبوت پیغمبران و امامت ائمه طاهرین علیهم السلام و به تمامی ضروریات اسلام اقرار و اعتقاد دارند و در نماز جماعت و مجلس دینی و روضه و غیره شرکت می‎نمایند. ولی عده ای از مسلمانان همجوار می‎گویند آنان مسلمان نیستند و باطنا علی اللهی هستند آیا باچنین عده ای معاشرت از حیث طهارت و نجاست چه صورت دارد؟ لطفا حکم الله را درباره آنان مرقوم فرمایید.

جواب: اگر یکی از ضروریات اسلام را مانند وجوب نماز و روزه با توجه به ضروری بودن آن منکر باشند احکام اسلام درباره آنها جاری نمی شود و اگر منکر نباشند مسلمان هستند و افرادی که همجوار آنها هستند می‎توانند بفهمند که آیا آنها نیاز را به جای نماز کافی می‎دانند یا خیر و آیا روزه ماه رمضان را واجب می‎دانند یا اینکه عوض آن فقط سه روز در روزهای کوتاه روزه می‎گیرند و آیا در مجالس خصوصی خودشان اعمال خلاف اسلام دارند یا خیر.

ناوبری کتاب