صفحه ۱۶۶

سکوت و عدم اظهار، نزاع های بعدی و اظهار و بیان آنها سرنگرفتن آن ازدواج را در پی خواهد داشت آیا ما مجازیم این عیوب را برای مشورت کننده بیان کنیم ؟

جواب: در مورد مشورت باید انسان بدون کم و زیاد حقیقت امر را بگوید و از موارد استثنایی حرمت غیبت است.

سؤال 568 برای تسلیت گفتن در فاتحه مسلمانی که خودکشی کرده می‎توان شرکت نمود؟

جواب: گرچه میت با خودکشی معصیت بزرگی مرتکب شده است ولی مسلمان است و در ضمن، بستگان او گناهی نکرده اند برای تسلیت و دلداری نزد آنان رفتن مانعی ندارد.

سؤال 569: قطع رحم که شدیدا مذموم و یا حرام است شامل افراد رحمی که متدین و ملتزم به شرع نیستند و یا لاابالی می‎باشند و صله رحم نیز تاثیری در تقید آنان به دین ندارد می‎باشد یا نه ؟

جواب: شامل آنها نیز هست ولی در موارد تزاحم باید رعایت اهم بشود.

سؤال 570 در موارد تراشیدن ریش در بعضی رساله ها حرام دانسته شده و در بعضی احتیاط واجب کرده اند مستدعی است اجمالا به دلیل حرمت آن اشاره بفرمایید.

جواب: تراشیدن ریش اشکال دارد و اجماع منقول و شهرت محققه و سیره مستمره دلالت برگذاشتن ریش دارد و در بعضی روایات نیز اشاره به آن شده است و چون ریش تراشی در صدر اسلام معمول نبوده، به علاوه مستهجن هم بوده چه بسا نهی صریح از آن خلاف بلاغت محسوب می‎شده است. مثلا چون خوردن میته و گوشت خوک معمول بوده در آیات قرآن برای منع از آن نهی صریح وارد شده است ولی گوشت سگ با اینکه حرمت آن مسلم است خوردن آن معمول نبوده اگر در قرآن نهی صریح از آن می‎شد خلاف بلاغت بود.

سؤال 571 در رساله شریفه مرقوم فرموده اید: "بنابر احتیاط واجب باید از تراشیدن ریش و زدن آن با ماشین ته زن اجتناب شود." سؤال این است که ملاک ته زن چیست ؟ عده ای می‎گویند مثلا از چند متری مشخص باشد که شما ریش دارید عده ای

ناوبری کتاب