صفحه ۱۶۵

پسر و دختر با هم می‎باشند چیست ؟ بعضا این شوخی ها برای رفع خستگی و شاداب شدن برای درس انجام می‎شود.

جواب: شوخیها و مزاحها مختلف است شوخیهای فسادانگیز موجب افتنان جایز نیست.

سؤال 562 سوار شدن زنها با مرد نامحرم در اتومبیل جهت آموزش رانندگی که قهرا در اماکن خلوت انجام می‎شود آیا مصداق خلوت کردن زن و مرد نامحرم می‎باشد و حرام است ؟ و اگر در خیابان غیر خلوت باشد با این حال مصداق خلوت کردن محرم است ؟

جواب: بدون وجود شخص ثالث اشکال دارد.

سؤال 563 حضور زنان در اماکنی که به طور حتم با مردان تماس بدنی پیدا می‎کنند مثل اتوبوسها و سالن سینماها و تاتر و غیره چه حکمی دارد؟

جواب: اگر تماس از روی لباس و بدون قصد شهوت رانی و ریبه باشد مانعی ندارد.

سؤال 564 حذف اوراقی که حاوی مطالبی در مورد مفاسد اخلاقی افراد است چه حکمی دارد؟

جواب: اگر در حفظ آن، مصلحتی نباشد مانعی ندارد، بلکه بسا بقاء اوراق، موجب اشاعه فحشاء است حذف آنها واجب می‎شود.

سؤال 565 درج نمودن مفاسد اخلاقی و گزارشات مربوط به حیثیت و آبروی افراد در پرونده آنان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مستلزم اشاعه فحشاء باشد جایز نیست.

سؤال 566 غیبت یعنی چه ؟ و موارد جواز غیبت را بیان فرمایید.

جواب: غیبت یعنی ذکر کردن عیب مؤمن به نحوی که اگر بشنود ناراحت گردد و در مواردی مانند احقاق حق و ابطال باطل و در مورد مشورت و غیبت ظالم برای مظلوم در خصوص ظلمی که به او شده و غیبت متجاهر به فسق در خصوص همان معصیت و در مواردی که مفسده نگفتن بیشتر از مفسده غیبت است، جائز می‎باشد.

سؤال 567 گاهی مورد مشورت یکی از طرفین که قصد ازدواج دارند قرار می‎گیریم در حالی که از بیماری و نقائص بدنی و روحی طرف دیگر مطلع هستیم که

ناوبری کتاب