صفحه ۱۶۳

مسائل معاشرت

معاشرت با مسلمان

سؤال 551 برخی افراد هستند که دچار مرض روحی و روانی هستند ولی کارهای زیاد عاقلانه انجام می‎دهند و درس می‎خوانند و معاشرت آنان با دیگران معمولی است ولی یکدفعه از حال عادی خارج شده به حدی که احتیاج به تزریق آمپول مخصوصی می‎باشد و در این حال گاه دست به کارهای خطرناک می‎زنند. با این گونه افراد از نظر احکام شرعی معاشرت و معامله و دادوستد چگونه باید رفتار نمود؟

جواب: حال این گونه افراد به جنون ادواری جنون ادواری: جنون گاه و بیگاه. تعبیر می‎شود که در حال عادی بودن حکم مجانین را ندارد.

سؤال 552 فردی است بهایی می‎خواهد زمین خود را به فرد مسلمانی اجاره دهد و در کشت و زراعت نیز با هم شریک باشند و این بهایی فردی است که با دیگر بهائیها رابطه و میانه ای ندارد و امید هدایت او می‎رود. آیا در این فرض معامله و معاشرت و شرکت با او جائز است ؟ شاید بدین وسیله ارشاد شود؟

جواب: اگر عمل مزبور مستلزم ترویج باطل نباشد به امید ارشاد و راهنمایی او مانعی ندارد.

سؤال 553 اگر فرزند انسان مثلا 7 مهرماه به دنیا آید هنگام شناسنامه گرفتن برای اینکه برای تحصیل، عقب نیافتد چند روز زودتر تاریخ تولد را بگوید شرعا جائز است ؟

جواب: اگر دروغ نگوید و مرتکب خلاف مقررات هم نشود اشکال ندارد.

سؤال 554 در مجالسی که مانند بعضی از مجالس عروسی یکی از محرمات انجام می‎گیرد چه تکلیفی داریم ؟ ترک آن اگر مفسده دارد چطور؟

ناوبری کتاب