صفحه ۱۶۰

مسائل پیوند اعضاء و تشریح

سؤال 539 با توجه به نیاز امروز جامعه به پیوند کلیه، آیا می‎توان قبل از مرگ، هنگامی که طبق نظر پزشکان معالج مرگ انسان مسلم باشد، یک کلیه او را درآورد، و او را با یک کلیه که قابل حیات است به حال خود گذاشت و یا هر دو کلیه او را درآورد؟

جواب: بدون رضایت او جائز نیست و با رضایت او در صورتی که ضرر معتدبه برای او نداشته باشد و حیات مسلمان دیگری متوقف بر آن باشد مانع ندارد.

سؤال 540 طبق آمار سازمان بهشت زهرا به طور متوسط 3500 نفر در سال به علت سکته مغزی، خونریزی و یا ضربه مغزی فوت می‎نمایند. از نظر پزشکی کلیه این افراد، قابل پیوند به بیماران دیالیزی دردمند است، آیا قطع کلیه این افراد برای پیوند به جهت حفظ بیماران دیالیزی در صورت رضایت وابستگان یا وصیت میت جائز است و در صورت قطع، دیه تعلق می‎گیرد یا خیر؟

جواب: پس از مرگ اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر آن باشد مانع ندارد و بنابر احتیاط دیه آن را بپردازند که به مصرف حج یا صدقه و خیرات برای خود میت برسد و نباید در بین ورثه تقسیم شود.

سؤال 541 مریضی است در بیمارستان که در نوبت عمل پیوند کلیه به سر می‎برد و برادر ایشان کمی از نظر فکری عقب افتادگی دارد، قیم و ولی ایشان با این عمل یعنی پیوند کلیه برادر عقب افتاده به مریض موافقت کرده و متخصصین بیمارستان پس از آزمایش های مربوطه از طرفین تشخیص داده اند که بافت پیوند از برادرش عملی می‎باشد. با توجه به وضعیت بدی که احتمال خطر مرگ بیمار دارد و فقط با پیوند کلیه برادرش نجات خواهد یافت تکلیف شرعی را اعلام فرمایید؟

جواب: اگر زنده ماندن مریض متوقف بر اعطاء کلیه باشد فرد بالغ و عاقل

ناوبری کتاب