صفحه ۱۵۷

یا خیر؟ و چنانچه در همان صلح نامه شرط شود که اگر زوجه مدعی باشد که زوج بداخلاقی کرده وکیل در توکیل طلاق خود باشد، آیا چنین صلح نامه با این شرائط صورت شرعی دارد یا خیر؟ و نیز چنانچه به محض ادعا که زوج بدرفتاری کرده و بدون اطلاع یک فرد چنانچه طلاقی جاری شود شرعا صحیح است یا خیر؟

جواب: اگر ثابت شود که در ضمن صلح صحیح شرط وکالت کرده وکالت صحیح است و نسبت به شرط وکالت در طلاق در صورت ادعای زوجه، بداخلاقی زوج را، اگر واقعا زوج، بداخلاقی کرده باشد زوجه حق ادعای بداخلاقی او را دارد و موضوع وکالت محقق می‎شود و اگر بداخلاقی نکرده باشد حق ادعای آن را ندارد و در مورد اختلاف باید به محکمه صالحه شرعیه مراجعه شود.

سؤال 532 کسی از طرف شخص دیگر وکالتا عقد نکاح خواند ولی موکل به وی نام زن و پدرش را نگوید و زن و مرد یکدیگر را نشناسند و بعد از عقد، شوهر بگوید که من زن را نشناختم لذا باید عقد دوباره خوانده شود ولی وکیل گوید دوباره خواندن عقد جایز نیست آیا دوباره خواندن عقد لازم است یا خیر؟

جواب: اگر زوج، عاقد را وکیل کرده بود که طبق اختیار خود برای او زنی را ترویج کند و وکیل هم طبق وکالت خود تزویج کرده باشد عقد، صحیح است و الاعقد فضولی عقد فضولی: عقد بدون اطلاع و رضایت صاحب آن. می‎باشد که اگر زوج اجازه کند صحیح می‎شود و اگر رد کند باطل می‎باشد و اگر در صحت عقد شبهه داشته باشند دوباره خواندن آن احتیاطا اشکال ندارد.

سؤال 533 در صورت مفقودالاثر بودن موکل، وکیل در طلاق می‎تواند به استصحاب بقای حیات موکل بگوید پس وکیل او هستم و می‎توانم طلاق را جاری کنم و زوجه هم عده طلاق نگاه دارد آیا این اصل مثبت، نیست ؟

جواب: اولا بقاء وکالت اثر شرعی بقاء حیات است و ترتیب اثر شرعی بر استصحاب موضوع بی اشکال است و ثانیا خود وکالت را می‎شود استصحاب کرد و احتیاج به استصحاب حیات نیست.

ناوبری کتاب