صفحه ۱۵۶

مسائل وکالت

سؤال 528 وکالتی که در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه شرط نتیجه: مثل اینکه وکالت شخصی را که نتیجه عقد وکالت بین او و موکل او است در یک معامله لازم دیگری شرط کنند. اخذ می‎شود به جنون موکل از بین می‎رود یا خیر؟

جواب: وکالت از بین می‎رود.

سؤال 529 شخصی قطعه زمینی را به کسی فروخته سپس وکیل وی بدون اطلاع از بیع موکل همان قطعه زمین را به کسی دیگر فروخته و خریدار دوم اقدام به ساختمان نموده و بعد از ساختمان و مخارج زیاد متوجه شده مالک قبلا آن را فروخته است و مشتری اولی می‎خواهد قطعه زمین را تحویل بگیرد ولی حاضر به پرداخت مخارج ساختمان نمی باشد، در این صورت غرامت به عهده کدام می‎باشد؟

جواب: مالک زمین موظف بوده است به وکیل خود ابلاغ کند که موضوع وکالت را از بین برده است و در صورتی که ابلاغ نکرده باشد طبق احتیاط واجب باید از عهده خسارت برآید.

سؤال 530 اگر بین وکیل و موکل در اصل وکالت اختلاف باشد آیا تصرفات وکیل از لحاظ خرید و فروش دارای چه حکمی می‎باشد؟

جواب: اگر نزد قاضی شرع، صحت وکالت ثابت شود تصرفاتی که وکیل طبق وکالت انجام داده نافذ می‎باشد و اگر حکم به بطلان وکالت کند صحت معاملات او موقوف به اجازه مالک می‎باشد.

سؤال 531 اگر کسی پس از عقد ازدواج با زوجه دائمی خود صلح نامه ای بنویسد و در آن شرط کنند که زوج زوجه دیگر نگیرد و چنانچه زوجه دیگر اختیار کند، وی وکیل در توکیل در طلاق خود می‎باشد؟ آیا این صلح و این نوع شرط شرعا جایز است

ناوبری کتاب