صفحه ۱۴۷

سؤال 501 مولانا لو علم ان الشطرنج قد خرج مما یعد من القمار هل یجوز اللعب به ؟ و فی حال الجواز معرفة خروجه، من وظائف الفرد او العرف او اهل الخبره ؟

جواب: الشطرنج من الات القمار و لم یثبت خروجه منها و دون اثباته خرط القتاد و لابد فی الحکم بالخروج من علم المستعمل نفسه او شهادة عدلین مطلعین علیه. [ س - اگر یقین کردیم که شطرنج از آلات قمار بودن خارج شده آیا بازی با آن جایز است یا نه ؟ و در صورت جواز، ملاک، آیا یقین شخص بازی کننده است یا تشخیص عرف و یا اهل خبره ؟

ج - شطرنج از آلات قمار است و خارج شدن آن از آلات قمار ثابت نشده است، و ملاک خارج شدن آن یقین شخص بازی کننده است یا شهادت دو عادل مطلع و خبیر.]

سؤال 502 تیله بازی شرعا چه حکمی دارد و اگر در کوچه و خیابان ببینیم بچه ها با آن بازی می‎کنند لازمست جلوگیری کنیم ؟

جواب: اگر در نظر عرف از آلات قمار محسوب باشد بازی کردن با آنها بدون برد و باخت نیز اشکال دارد و باید از بازی کردن اطفال نیز ممانعت شود و الا بدون برد و باخت اشکالی ندارد.

سؤال 503 ترقه زدن، ساختن و خرید و فروش آن، با فرض اذیت داشتن و عدم آن چه حکمی دارد؟

جواب: اگر غرض عقلایی داشته باشد که اسراف صدق نکند و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود مانع ندارد.

سؤال 504 پولی که از راه شرطبندی در تیراندازی به دست می‎آید چگونه است ؟

جواب: مانعی ندارد.

سؤال 505 برد و باخت در مسابقه تیراندازی و اسب سواری که فقها معمولا جایز می‎دانند آیا منحصر به همان تیراندازی معمول قدیم و اسب سواری می‎باشد یا اینکه مقصود شارع مقدس، برد و باخت در تعلیم و مسابقه ادوات جنگی و وسائل سوار شدن معمول روز است که شامل مسابقه در انواع ادوات جنگی و ماشین های متداول روز نیز می‎شود؟

جواب: تیراندازی اعم است ولی شمول اسب دوانی به مسابقه ماشین و هواپیمای جنگی مشکل است.

ناوبری کتاب