صفحه ۱۴۰

مسائل بیمه

سؤال 468 در بیمه عمر که قرارداد منعقد می‎شود بین اداره بیمه و شخصی، مبنی بر اینکه در قبال پرداخت مبلغی معین، اداره بیمه مبلغ خاصی را به ورثه او به نحو تساوی و یا به هر کس، او معین می‎کند بپردازد، اصولا این نوع قرارداد که عملا خلاف موازین ارث و در بعضی موارد زائد از ثلث می‎باشد در خصوص بیمه صحیح نیست وجه صحیح آن را بیان فرمایید.

جواب: قرارداد بیمه یک نوع معامله بین اداره بیمه و شخص بیمه شده در زمان حیات بیمه شده است و احکام ارث و وصیت در آن جاری نیست و باید طبق قرارداد بیمه عمل شود.

سؤال 469 آیا بیمه عمر به شکل ذیل صحیح است ؟: شخص بیمه شده تا هر زمان زنده است ماهی فلان مبلغ به بیمه کننده بپردازد که بعد از مرگ به هر نوع مرگی غیر از خودکشی، بیمه کننده به هر یک از فرزندان او تا سن 18 سالگی مبلغ معینی بپردازد؟

جواب: صحت آن بعید نیست.

سؤال 470 در فرض بالا اگر قبل از پرداخت اولین قسط، شخص بیمه شده بمیرد آیا وفای به عقد، لازم است یا نه ؟

جواب: مشکل است.

سؤال 471 اگر شخصی یا مؤسسه بیمه کننده بدون اجحاف شرعی و ارتکاب امر حرامی ورشکست شد آیا حکم ورشکستگی افراد حقیقی را دارد نسبت به اموال مؤسسه و حق طلبکاران، و نیز آیا از سهم غارمین بابت زکات می‎توان به آن کمک نمود یا نه ؟

جواب: بر افلاس و ورشکستگی شخصیت حقوقی ظاهرا حکم افلاس شخص، جاری است ولی اعطاء سهم غارمین به آن، خالی از اشکال نیست.

ناوبری کتاب