صفحه ۱۴

4 - گرچه ثبت و ضبط استفتائات در دفتر معظم له طبق روال عادی بر حسب تاریخ سؤالها و جوابها می‎باشد ولی هنگام تنظیم این مجموعه جهت انتشار، تاریخ سؤالها و جوابها کلا حذف گردید و بر اساس تناسب فقهی موضوعات مورد سؤال با یکدیگر، تنظیم کنونی به عمل آمد زیرا تنظیم بر اساس تاریخ سؤالها و جوابها موجب آشفتگی ذهنی خوانندگان و احساس بی تناسبی کامل مجموعه می‎شد.

5 - برای رعایت اختصار، القاب و عناوین معمول در سؤالات و امضای سؤال کنندگان و نیز عنوان "بسمه تعالی" در جوابها حذف گردید تنها مواردی که سؤالات از طرف ارگانها بوده به دلیل اهمیت موارد سؤال و نیز تفهیم ارتباط و تناسب خاصی که بین جوابها و سؤالات مراعات شده، اسامی ارگانها آورده شده است.

6 - مرحوم امام خمینی (قدس سره) طی ده سال بعد از پیروزی انقلاب، مسائل شرعی مهم و گوناگونی را در مقاطع مختلف از لحاظ اظهار نظر فقهی و علمی و یا از نظر لزوم اعمال ولایت شرعی به حضرت آیت الله العظمی منتظری ارجاع و احاله می‎فرمودند. مسائل نوع اول، شامل احکام زیر می‎باشد: عمومیت حرمت احتکار نسبت به تمام آنچه مورد نیاز مردم است، احکام جبهه ها، وظائف شرعی پرسنل یکی از وزارتخانه های مهم و حساس کشور، مشروعیت تعزیرات مالی و تعیین حدود و شرائط آنها، بعضی احکام مفسد فی الارض، پاره ای از مسائل شرعی حج خونین حجاج در سال 66، بعضی فروع دیات و حق الحضانه و موسیقی و معمولا مسائلی که امام (قدس سره) در آنها فتوای قطعی نداشتند.

مسائل فوق الذکر گرچه از طرف مجلس شورای اسلامی (دوره دوم)، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سازمان قضایی کشور و وزارت فوق الذکر از حضرت آیت الله العظمی منتظری استفتاء شده و معظم له به آنها پاسخ داده اند ولی به دلیل انتشار بعضی آنها در مقدمه جلد اول

ناوبری کتاب