صفحه ۱۳۸

سؤال 460 گرفتن جرائم از مامورینی که در حال انجام وظیفه تخلفی کرده اند اگر مستأصل باشند صحیح است ؟

جواب: هر کدام طبق وظائف مقرره خود عمل کند و هیچ گونه تخلفی ولو سهوی نکرده باشد خسارت وارده در حال انجام وظیفه به عهده او نیست و در صورت تخلف به عهده او می‎باشد، ولی اگر چیزی غیر از مستثنیات دین نداشته باشد باید مانند سائر دیون به او مهلت داده شود تا هنگام تمکن بپردازد و اگر طبق مقررات، مشمول ارفاق باشد در حق او ارفاق شود.

سؤال 461 اگر در حین انجام وظیفه ماموری، ضرری متوجه افراد شد به عهده کیست ؟

جواب: ضررهایی که به افراد بی تقصیر وارد می‎شود اگر کسی ضرر وارد کرده مقصر باشد جبران آن به عهده خودش می‎باشد و اگر بدون تقصیر در حال انجام وظیفه لازم الاجراء موجب ضرر و زیان شده باشد جبران آن به عهده دولت است.

سؤال 462 در حال انجام وظیفه دولتی، گاهی در اثر سرعت زیاد تصادفی پیش میآید خسارات وارده به عهده کیست ؟

جواب: اگر طبق دستور حاکم شرع، مجاز در سرعت بوده به عهده بیت المال و الا به عهده پدید آورنده تصادف است.

سؤال 463 اینجانب سالها قبل از انقلاب برای شرکتی در بانک، ضمانت نمودم که بدهکاری خود را نداد آن را پرداخت نمایم و تصادفا آن شرکت نتوانست دین خود را بدهد و اینجانب هم آن موقع قادر به پرداخت نبودم و پس از دخالت قوه قضائیه، دین بانک جزء مطالبات غیر قابل وصول آن درآمد، ولی اکنون که جمهوری اسلامی برقرار شده خواستم از تعهد دین خود که ضمانت کرده بودم برآیم و همان مبلغ مورد ضمانت را به بانک پرداخت نمایم ولی مسئولین بانک می‎گویند باید دیرکرد و سود آن را نیز پرداخت نمایم که حدود دو برابر اصل مبلغ مورد ضمانت اینجانب می‎باشد وظیفه من چیست ؟

جواب: آنچه را ضمانت کرده اید بپردازید و حق ندارند از شما مطالبه سود و دیرکرد کنند، در کشور اسلامی مطالبه ربا جائز نیست، بلی در مورد تفاوت فاحش ارزش پول احتیاط در تراضی طرفین است.

ناوبری کتاب