صفحه ۱۲۸

مسائل تصرف در اموال و حقوق دیگران

اموال

سؤال 419 از فردی مبلغی قرض گرفته ام و الان او را پیدا نمی کنم و نمی دانم زنده است یا مرده و ورثه دارد یا ندارد، و در چه سرزمینی است و همچنین خربزه ای از یک وانت بار گرفتم، موفق به توزین آن نشد و محلی را معین نمود ولی هر چه سراغ گرفتم او را نیافتم و به کلی از او بی اطلاعم وظیفه شرعی من چیست ؟

جواب: اگر از پیدا شدن صاحبان آنها به کلی مایوس هستید در مورد اول همان مبلغ را و در مورد دوم قیمت فعلی آن را و یا مثل آن را به مستحق شرعی بپردازید.

سؤال 420 در روز عید اضحی (عید قربان) پولی که از فروش پوست حیوانات قربانی شده به دست می‎آید برای تعمیر حسینیه می‎توان خرج کرد یا نه ؟

جواب: بااجازه صاحبانش مانع ندارد.

سؤال 421 در صورتی که پدر، مجنون باشد ولی دارای مال است و اولادش فقیرند آیا می‎توان نفقه اولاد را از اموال پدر مجنون پرداخت کرد یا خیر؟

جواب: با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.

سؤال 422 چند عدد آبادی نیاز به جاده ماشین رو دارند و راه قدیمی که دارند به خاطر مهندسی نبودن و پیچ و خم زیادی که دارد و از وسط آبادی ها می‎گذرد به نظر کارشناسان استفاده از آن و مرمت آن، عسر و حرج و امکان خطر دارد و اهالی پیشنهاد کرده اند جاده جدیدی از وسط مزارع بعضی از این دهات کشیده شود، ولی بعضی از صاحبان این مزارع چه آنهایی که در جاده سهیم می‎باشند و یا نمی باشند راضی نمی شوند که در زمین آنها جاده کشیده شود آیا شرعا جایز است به خاطر احتیاج اهالی به این جاده از زمین ها استفاده شود؟ و یا در هر حال لازم است رضایت صاحبان زمین کسب شود.

ناوبری کتاب