صفحه ۱۲۶

است که در جواب مسأله سابق نوشته شد.چون امروز درهم و دینار رایج نیست، برای تعیین ارزش واقعی درهم و دینار رایج درصدر اسلام به قیمت روز، به پاورقی مسأله 1، از مسائل نکاح رجوع شود.

سؤال 415 اینجانب بابت قسمتی از ثمن فروش یک خانه، چکی به مبلغ نیم میلیون تومان دریافت داشته ام و این چک در موعد مقرر برگشت شده و کار به مراحل قضایی رسیده پس از گذشت حدود دو سال صاحب چک در دادگاه حقوقی محکوم به پرداخت آن شده است و به نظر می‎رسد تا پایان مراحل قضایی مدتی به مقدار مدت بالا طول بکشد. حال آیا با توجه به رشد تورم فعلی و آینده کشور، اینجانب بایستی همان مبلغ چک را دریافت دارم ؟ (استادیار دانشگاه اصفهان)

جواب: اگر ارزش اسکناس از زمان استحقاق مطالبه تا زمان اداء به مقدار معتد به پایین آمده باشد بنابر احتیاط واجب نسبت به تفاوت آن با مصالحه، رضایت همدیگر تحصیل شود.

سؤال 416 نظرتان در مورد ترقی های کاذب که بر اثر بی ارزشی پول و تورم می‎باشد چیست ؟ مثلا کسی با پول خمس داده شده زمین می‎خرد به قیمت صد هزار تومان و حالا شده، پانصد هزار تومان بدون هیچ گونه عملی یا تغییری، مثل اینکه پس کوچه بوده و بعدا مسیر خیابان شده باشد. یا زمین دیم بوده و بعد آبی شده. به هر حال آیا این ترقی قیمتهای ظاهری و کاذب مشمول خمس است ؟ در صورتی که اگر با طلا قیمت بشود، قیمت طلا طی این مدت که ارزش اسکناس در نوسان بوده ثابت می‎باشد. یا فرضا با پول مخمس مقداری کالا خریده که در مغازه مانده و بعدا قیمت آن دو یا سه برابر شده.

جواب: اصل اعتبار پولهای کاغذی اعم از اسکناس و نوت و دلار و غیر آنها به ملاحظه پشتوانه آنها است، ولی بعد از آنکه حکومت هر کشوری پولی را در کشور خود رائج کرد، خود آن پول در آن کشور معتبر می‎شود و پشتوانه آن ملحوظ نمی شود، و به لحاظ این دو اعتبار مقابل هم، در موارد سؤال باید ا حتیاط شود و خمس ارباح به لحاظ اعتبار دوم پرداخت شود کما اینکه درباره دیون و مهریه ها نیز

ناوبری کتاب