صفحه ۱۲۵

فرانک بهره به آن تعلق گرفته است حال آیا دریافت این بهره، مشروع است یا نه و آیا می‎توان از بهره به دست آمده در جهت تبلیغات استفاده کرد؟ ضمنا در بعضی شرائط نرخ بهره اضافه می‎شود و مثلا از 15% به 50% می‎رسد آیا در این صورت اگر تعمدا به خاطر به دست آوردن بهره اضافی، پول به بانک سپرده شود بهره به دست آمده مشروع خواهد بود؟ (اداره کل نمایندگیهای فرهنگی وزارت ارشاد در خارج)

جواب: گرفتن سود از کافر غیر ذمی اشکال ندارد و صرف آن در جهت تبلیغات بلامانع می‎باشد.

پول و کاهش ارزش آن

سؤال 412 درهم و دینار که همان طلا و نقره مسکوک هستند و در ابواب مختلف فقه مطرح می‎باشند آیا باعتبار ارزش مسکوک بودنشان که همان پول رائج اعصار گذشته بوده اند می‎باشد یا به اعتبار صرف طلا و نقره بودنشان ؟

جواب: ارزش آنها به اعتبار هر دو می‎باشد.

سؤال 413 چون قید مسکوک بودن آورده شده لابد به همان اعتبار ارزش پولی آنها، در فقه مطرح شده اند، آن وقت این سؤال پیش می‎آید که پول رائج هر زمان، متغیر و غیرثابت است و معقول نیست که ارزش پولی پول رائج در قرنهای گذشته امروز موضوع احکام برای نسل حاضر باشد؟ لطفا در این باره توضیح کافی مبذول فرمایید.

جواب: منظور، سکه رائج در هر عصر است و اگر سکه مخصوصی به واسطه باستانی و عتیقه بودن آن، قیمتش بالا رود یا اینکه به واسطه سقوط دولتی سکه آن از ارزش سکه بودن ساقط شود از حکم مسکوک بودن خارج می‎شود.

سؤال 414 درباره سؤال فوق اگر بخواهیم ارزش واقعی درهم و دینار را امروز به دست آوریم آیا صحیح است که تحقیق کنیم ببینیم مثلا هر کدام در گذشته معادل چقدر گندم و جو یا سایر مایحتاج زندگی بوده است و به این نسبت ارزش کنونی آنها را امروز تعیین نماییم ؟

جواب: تعیین قیمت درهم و دینار به نحو مذکور صحیح نیست و ملاک همان

ناوبری کتاب