صفحه ۱۲۴

سؤال 406 شخصی جنسی را به مبلغ پنجهزار تومان به کسی می‎فروشد باز هم بایع، همان جنس فروخته شده را به مبلغ شش هزار تومان نسیه از مشتری می‎خرد آیا این معامله صحیح است ؟

جواب: اگر در معامله اول تبانی بر معامله دوم نباشد اشکال ندارد.

سؤال 407 در بعضی بلاد افغانستان مرسوم است که شخصی از کسی مبلغ ده هزار تومان به مدت یک سال قرض می‎گیرد این شخص مقروض مثلا مقدار 30 من گندم به خاطر قرض به مبلغ ناچیزی مثلا یک بسته کبریت به صاحب پول می‎فروشد و معامله به رضایت طرفین انجام می‎گیرد آیا این صحیح است یا خیر؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال 408 سود گرفتن از کافر غیر ذمی اشکال شرعی ندارد لطفا تصریح فرمایید که سود دادن چه صورت دارد؟

جواب: جائز نیست.

بهره های بانکهای غیراسلامی

سؤال 409 آیا بهره بانکی در ترکیه جزء ربا محسوب می‎شود یا نه ؟ (تعدادی از شیعیان ترکیه)

جواب: گرفتن بهره از بانک غیراسلامی اشکال ندارد ولی از بانک اسلامی جائز نیست.

سؤال 410 به مختصر پس انداز اشخاص در بانکهای خارج بهره تعلق می‎گیرد آیا گرفتن آن مباح است ؟ و آیا صرف (یعنی مبادله ارزی به ارز دیگر) که در بانکها معمول است صحیح است ؟

جواب: ربا گرفتن از کافری که در پناه اسلام نیست مانعی ندارد ولی نگرفتن آن بهتر است و مبادلات ارزی اشکال ندارد مثل تبدیل اسکناس به دلار یا پوند و فرانک .

سؤال 411 به عرض می‎رسد، نمایندگی این اداره در فرانسه پولی را که متعلق به تبلیغات خارج از کشور می‎باشد در بانکهای آن کشور قرار داده که پس از مدتی 30 هزار

ناوبری کتاب