صفحه ۱۲۳

جواب: اعتباری که دولت به اسکناس داده موجب ارزش داشتن آن شده و احکام ربای قرضی در آن جاری می‎باشد.

سؤال 401 اگر از بانکی ربح گرفته باشیم با توجه به اینکه بانک آن را قبول نمی کند آن را چه کنیم ؟

جواب: می‎توانید در حساب خود نگهدارید و اگر گرفته باشید به حساب دولت واریز نمایید.

جواز تقاص

سؤال 402 یک بانک دولتی از کسی بهره گرفته و بانک دیگری که آن هم دولتی است به حساب پس انداز همان شخص بهره داده. بهره داده را در مقابل بهره گرفته می‎شود تقاص حساب کرد یا نه ؟

جواب: جواز آن بعید نیست.

سؤال 403 اگر اجبارا بهره بانکی بگیرند آیا انسان می‎تواند به مقدار همان مبلغ و از همان بانک بهره بگیرد؟

جواب: اگر بهره بانکی را اجبارا از شما گرفته باشند شما می‎توانید به قدر آن مبلغ از همان بانک بهره گرفته و به جای آن حساب کنید.

معاملات ربوی اشخاص

سؤال 404 مقداری پول نقد یا شیئی دیگری به عنوان قرض الحسنه نزد فردی می‎گذارم چنانچه مبلغی در خلال آن به من بپردازد بلا اشکال می‎باشد یا خیر؟

جواب: اگر قرض گیرنده بدون شرط سود و یا بناء بر سود، با رضایت خود بپردازد گرفتن آن اشکال ندارد.

سؤال 405 شخص بایع با مشتری این گونه معامله می‎کند: بایع می‎گوید: این یک هزار تومان را با ضمیمه این جنس که ارزش آن تقریبا پنجاه تومان است فروختم به شما به مبلغ یک هزار و پانصد تومان به مدت یک سال. بعد، مشتری می‎گوید قبول کردم نظر مبارک چیست ؟

جواب: اشکال دارد.

ناوبری کتاب