صفحه ۱۰۹

سؤال 360 آیا عکس و شمائلی که از ائمه اطهار(ع) در بین مردم رایج است و در بازار می‎فروشند و در امکنه به دیوار می‎زنند حرمت یا اشکال شرعی ندارند اگر دارند راهنمایی فرمایید.

جواب: نظر به اینکه تمثالهای مورد سؤال مطابق با واقع نیست اگر نشر آن موجب اغراءاغراء به جهل: یعنی موجب گمراهی و افتادن مردم در جهالت شود. به جهل مردم گردد خالی از اشکال نمی باشد.

سؤال 361 شخصی زمینی را به فردی به فروش می‎رساند با قباله عادی و با امضاء خود و خریدار، سپس شخص فروشنده همان زمین را در دفترخانه رسمی به فرد دیگری می‎فروشد فعلا حدود 12 سال گذشته و خریدار جریان را تعقیب می‎کند در دادگاه، بعدا خریدار فوت می‎کند و ورثه او جریان را تعقیب می‎کنند، خریدار متوفی بیست هزار تومان بابت زمین در 12 سال پیش داده و اکنون حدود 500 هزار تومان ارزش پیدا نموده ولی عملا در اختیار مشتری دوم است وظیفه ما چیست ؟ (دادگاه کیفری شهرستان قمشه)

جواب: اگر ثابت شود که مالک به بیع صحیح شرعی فروخته بوده اگر چه سند ثبتی نداده باشد مورد معامله متعلق به ورثه خریدار اول می‎باشد.

سؤال 362 اگر در نوشته قرارداد معامله، ثمن ذکر نشده باشد و پول هم رد و بدل نشده باشد معامله شرعی و قانونی می‎باشد یا خیر؟

جواب: در صحت و بطلان معامله، نوشته معیار نیست بلکه اگر هنگام معامله و خرید و فروش ثمن ذکر نشده باشد معامله باطل است و اگر هنگام معامله تعیین ثمن شده با رعایت سائر شرائط معامله اگر چه در نوشته ثمن ذکر نشده باشد معامله صحیح است.

شرائط فروشنده و خریدار

سؤال 363 شخصی است که بعضی از اهالی منطقه می‎گویند سفیه است و بعضی دیگر می‎گویند سفیه نیست و افعالش از باب نمونه چنین است که: شخصی دارای خواهر

ناوبری کتاب