صفحه ۱۰۸

مسائل خرید و فروش

معاملات باطل یا صحیح

سؤال 356 خرید خاویار از شرکت شیلات و صدور و فروش آن در کشورهای خارجی توسط یک فرد مسلمان و یا شرکت ایرانی از لحاظ شرعی و حلال و حرام بودن معامله چه صورتی دارد؟

جواب: بنابر گفته عده ای از اهل فن، ماهی خاویار، فلس داشته و بعدا می‎ریزد بنابراین معامله اشکال ندارد.

سؤال 357 نظر به اینکه خاویار صادراتی از ماهی بدون فلس به نام اوزون برون تهیه می‎شود آیا با توجه به حرمت آن صادر کردن این نوع خاویار از نظر شرع اسلام چه صورتی دارد؟

جواب: اگر در خارج کشور غیر از خوردن مصرفی داشته باشد اشکال ندارد ضمنا به نظر بعضی از بزرگان، ماهی نامبرده مختصر فلسی دارد.

سؤال 358 نظر حضرتعالی در مورد خرید و فروش خون، جهت مداوای بیماران و غیر آن چیست ؟

جواب: اشکال ندارد اگر چه بهتر این است که خون دهنده، خون را نفروشد و اگر می‎خواهد پول بگیرد در برابر اینکه خود را در اختیار خون گیرنده قرار می‎دهد پول بگیرد.

سؤال 359 آیا خرید و فروش کلیه انسان زنده جایز است ؟

جواب: اگر فقدان کلیه برای صاحب آن خطر جانی یا ضرر معتنابه نداشته باشد فروش آن ظاهرا مانع ندارد اگر چه بهتر این است که کلیه را نفروشند بلکه در برابر اینکه خود را در اختیار پزشک قرار می‎دهد تا کلیه او را بیرون آورند پول بگیرد.

ناوبری کتاب