صفحه ۱۰۶

سؤال 346 اینجانب کارگر حمام بودم و در زمان طاغوت یک بلیط بخت آزمایی به قیمت پنج تومان خریدم و مبلغ صد هزار تومان برنده شدم و با آن پول، خانه خریدم اکنون از نظر شرعی نماز و روزه من در آن خانه چه صورت دارد؟

جواب: مصرف پول نامبرده صدقه به فقیر است اگر خود شما احتیاج دارید به عنوان صدقه قبول کنید و در عین حال از صاحب خانه که از او خریده اید نیز حلیت بخواهید اگر او را می‎شناسید.

سؤال 347 در مورد طرح شهید رجایی - طاب ثراه - که بافراد شصت سال به بالا مبلغی از طرف دولت ماهانه داده می‎شود، چنانچه فرد یا افرادی اموراتشان اصلاح می‎شود آیا شرعا می‎توانند باز این پول و یا هر کمک دیگری را دریافت کنند؟

جواب: اگر به عنوان فقیر می‎پردازند نگیرید و اگر به عنوان اعانه و توسعه زندگی و حفظ شخصیت پیرمردان پرداخت می‎شود مانعی ندارد.

سؤال 348 زن زانیه توبه کرده ولی از این راه مبغلی پول به دست آورده برایش مباح است ؟

جواب: حلال نیست.

رشوه و اعمال نفوذ

سؤال 349 گاهی مسئول خرید یا عقد پیمان یک ارگان دولتی، از شرکتها و مؤسسات آشنا خرید می‎کند که بعضا ارزان تر از جاهای دیگر است و برای این معامله مبلغی پول از آن شرکت آشنا می‎گیرد، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر خریدار به نفع بیت المال دقت در خرید داشته و بدون قرارداد قبلی با فروشنده به عنوان انعام چیزی به او بدهند گرفتن آن اشکال ندارد.

سؤال 350 اگر مامور دولت در ماموریت خود احیانا جهت صرف غذا و سکنی مثلا از منزل اقوام و دوستان خود استفاده نمود آیا می‎تواند وجوهی که بابت آنها می‎دهند را دریافت نماید؟

جواب: اگر طبق مقررات آن را به مامور، تملیک کرده باشند اختیار آن را دارد و الا تابع مقررات است.

ناوبری کتاب