صفحه ۱۰۵

تقلب در مشاغل

سؤال 342 آیا اگر محصل یا دانشجویی در بعضی از امتحانات خود تقلب کند و به مدارک بالایی (مثل دیپلم - لیسانس - دکترا) دست پیدا کند و متعاقبا حقوق بالاتری دریافت کند این حقوق برای او حلال است یا حرام اگر توبه کند چطور؟

جواب: تقلب در امتحانات جایز نیست و اگر کسی تقلب کرده باشد باید توبه کند و آن مقدار سواد یا مدرکی که از نظر قانون برای شغل او لازم است اگر آن را تحصیل کرده باشد حقوقی که می‎گیرد اشکال ندارد والا جایز نیست.

سؤال 343 نظام اداری و استخدامی و حتی مزایای حقوقی بر اساس مدرک تحصیلی استوار است، حال اگر کسی در دوران تحصیلاتش احیانا مرتکب تقلب شده باشد و با تقلب در بعضی امتحانات به مدرک تحصیلی نائل شده باشد تکلیف استخدام و حقوق و یا مزایای آن چیست ؟

جواب: اگر چه به واسطه تقلب، مرتکب فعل حرام شده است ولی فعلا اگر از جهت سواد و سائر شرائط، صلاحیت انجام وظائف محوله را داشته باشد استخدام او اشکال ندارد.

سؤال 344 کسی که برای کاری علاقه و یا کارایی و توان لازم را ندارد، اگر به این کار گمارده شود آیا درست است و حقوقی که دریافت می‎کند مشروع است یا نه ؟

جواب: اگر از عهده کار برنیاید باید تقبل نکند و اگر توانایی داشته باشد باید طبق وظائف مقرره عمل کند.

درآمدها

سؤال 345 کسانی که کار فکری می‎کنند بعد از مدتی ذهنشان خسته می‎شود و لازم است مقداری استراحت کنند تا بتوانند مجددا کار را ادامه دهند، وضعیت استراحت و حقوقشان در این مدت چه حکمی دارد؟

جواب: باید به مقدار وظیفه مقرره خود، کار کند و اگر نتواند به نسبت کم کاری از حقوقش کاسته می‎شود.

ناوبری کتاب