صفحه ۱۰۴

وسیله دوربین دارد؟ هر دو از مقوله تصویر می‎باشد، یکی تدریجی و دیگری دفعی و فوری است ؟

جواب: احتیاط در ترک تصویر ذی روح است هر چند حرمت غیرمجسم آن معلوم نیست و فرق آن با عکس برداری در اینست که عکس برداری انطباع است و تصویر نیست مثلا اگر کسی در مقابل آینه قرار بگیرد و صورت او منعکس در آینه شود به آن مسلما تصویر گفته نمی شود و اگر کسی همان صورت منعکس شده را به وسیله ای ثابت نگه دارد به آن هم تصویر، صدق نمی کند.

سؤال 338 در دانشگاه علوم پزشکی که تعداد دانشجو زیاد است و برای هماهنگی کارهای درسی و غیره معمولا نمایندگانی از بین آنان انتخاب می‎شوند آیا با وجود افراد متاهل، دختران و پسران مجرد می‎توانند برای نمایندگی کاندیدا شوند یا نه ؟ (تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی)

جواب: باید افراد متعهد و با تقوا انتخاب شوند و اگر انتخاب مجردین در معرض مفسده باشد باید از متاهلین متعهد و با تقوا انتخاب نمایند.

سؤال 339 صدای بعضی مجریان زن در رادیو و تلویزیون ذاتا نازک و بسا محرک است اجراء برنامه و همچنین شنیدن چنین صدایی برای مردان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر برای اکثر افراد یا همه، تحریک آمیز باشد اجراء و استماع در فرض مذکور در سؤال خالی از اشکال نیست.

سؤال 340 آیا مامور دولت می‎تواند زودتر از وقت اداری به منزل برود و مرخصی یا اضافه حقوق نگیرد و یا بعدا چند ساعت اضافه کار بکند؟

جواب: جائز نیست.

سؤال 341 در استخدام ها آیا اشخاص، حق دارند مدت بازنشستگی خود را کمتر از مدت مقرر در قانون استخدام تعیین نمایند یا نه ؟

جواب: اگر مدت استخدام را معین کنند با توافق طرفین هر قدر باشد اشکالی ندارد ولی اگر مدت را معین نکنند و به دلخواه یک طرف محول نمایند خالی از اشکال نیست.

ناوبری کتاب