صفحه ۱۰۳

دو: اگر صورت فوق الذکر که مردها بیکار ماندند مستلزم عوارض منفی در جامعه نظیر پایین آمدن آمار ازدواج، بالا رفتن آمار اطلاق و بعضی مفاسد دیگر مثل دزدی، زنا و غیره شد؟

سه: اگر استخدام آنها موجب سوء استفاده بعضی صاحبان مشاغل و مؤسسات از جاذبه های جنسی و احیانا وجاهت زنان و ابزارگونه شدن آنان شد، مثل بسیاری از هنرپیشه های سینماها و تاترها و غیره که قهرا با کرامت انسانی و حیثیت و خصوصیات زنانگی منافات دارد و زنان در صورت پاسخ منفی به خواسته های فوق اخراج می‎گردند؟

چهار: اگر استخدام و به کار گرفتن زنان فقط جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی و دکوری بودن داشت بدون دادن هیچ نقش جدی به آنان ؟

جواب: در تمام موارد فوق الذکر، استخدام و مشاغل زنان اگر مستلزم مفسده یا ارتکاب خلاف شرع باشد جائز نیست و حقوقی که دریافت می‎کنند حرام است.

سؤال 334 اگر کار و فعالیت زن، موجب شود عواطف و احساسات و خصوصیات زنانه او از بین برود مثلا تمایلی به ازدواج و تشکیل خانواده نداشته باشد و یا به ضد آن مبدل شود و مردانه شود، کار و فعالیت او چه حکمی دارد؟

جواب: اگر مستلزم ارتکاب خلاف شرع باشد حرام است و اگر مستلزم ارتکاب خلاف شرع نباشد حرام نیست.

سؤال 335 آیا ولایت زن بر مرد جایز است ؟ در چه مواردی ؟

جواب: زن بر مرد، ولایت ندارد.

سؤال 336 اگر ولایت زن بر مرد جایز نباشد در صورتی که ولایت ومدیریت اجرایی نهاد یا ارگانی به زن سپرده شود، اطاعت مردانی که در آن اداره به کار مشغولند از آن زن چه حکمی دارد؟

جواب: مورد سؤال از موارد ولایت زن بر مرد نیست.

سؤال 337 بعضی از فقها و مراجع، تصویر ذوات الارواح را حرام می‎دانند نظر حضرتعالی چیست ؟ و بر فرض حرمت، تصویر با دست چه فرقی با عکس گرفتن به

ناوبری کتاب