صفحه ۱۰۲

شده آیا با توجه به ویژگی خلقت زنان و حساسیت شرائط موجود در جامعه از نظر زمینه اختلاط زن و مرد و احتمال ظهور عوارض منفی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، تکلیف زنان چیست ؟ و کدام یک از امور ذکر شده برای زنان مناسب تر است ؟ و بر فرض تخلف در انتخاب آن آیا در حد گناه و عصیان است که مثلا سفر شغلی آنها حرام و نمازشان تمام باشد یا نه ؟

جواب: هر امری که رجولیت بالخصوص در آن شرط نشده است در صورتی که زن بتواند موازین شرعیه را رعایت کند تصدی او اشکال ندارد و نسبت به راجح بودن و مرجوح بودن تصدی، موارد مختلف است، مثلا در تعلیم دختران و مداوای زنان تصدی زنها با حفظ موازین شرعیه رجحان دارد و تصدی آنها نسبت به اموری که مستلزم مخالطه و مکالمه با نامحرم است در غیر حال ضرورت مرجوح است.

سؤال 331 با توجه به ویژگی جسمی و روحی که خداوند متعال در خلقت زنان قرار داده است که کارها و مسئولیتهای طاقت فرسا و سخت اجتماعی نظیر ولایت، جهاد ابتدایی، قضاوت و افتاء را از آنان برداشته است چند سؤال مطرح است: آیا اسلام، لزوم و وجوب آنها را از زنان برداشته است یا اصل مشروعیت و جواز را به شکلی که ولایت، جهاد ابتدایی و قضاوت و فتوا دادن بر زنان حرام باشد و به اصطلاح آیا رخصت است یا عزیمت ؟ و آیا ولایت زن بر زن نیز جایز نیست ؟

جواب: به عنوان عزیمت است (یعنی مشروعیت آنها برای زنان برداشته شده است) و زن بر زن هم ولایت ندارد. بلی افتاء او حرام نیست ولی دیگران حق تقلید از او را ندارند.

سؤال 332 در مواردی که نظر کارشناس و اهل خبره شرعا برای مکلف معتبر و حجت است مانند پزشک متخصص و غیر آن آیا فرقی بین کارشناس زن و مرد می‎باشد؟

جواب: در جهت مورد سؤال، فرقی بین کارشناس زن و مرد نیست.

سؤال 333 حکم استخدام و مشاغل زنان و درآمد آنها در بعضی مراکز و مؤسسات و سازمانها نسبت به موارد و جهات زیر چیست ؟

یک : اگر استخدام زنان که نوعا با حقوق کمتر و شرائط بدتر حاضر به کار می‎شوند موجب بیکار ماندن بیشتر نیروی فعال و واجد شرائط مردها شد؟

ناوبری کتاب