صفحه ۱۰۱

از قبیل سحر باشد یا نباشد، آیا برای معالجات امراض بخصوص بعضی امراض روحی صعب العلاج استفاده از آن جایز است یا نه ؟

جواب: معلوم نیست خواب مصنوعی از قبیل سحر و جادو باشد بلکه نوعی تأثیر و سلطه روحی بر روح دیگری است ولی به کار گرفتن این قبیل امور خارق العاده که نظم طبیعی انسانها را بر هم می‎زند خالی از اشکال نیست مگر اینکه حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد و اثر سویی بر آن مترتب نشود.

سؤال 328 خواهشمندم جواب سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:

1 - به نظر حضرتعالی ملاک تمیز سحر و غیرسحر چیست ؟ آیا ضرر و اضرار است یا فریب یا چیز دیگر؟

2 - حکم احضار جن و احضار ارواح و ملائکه چه می‎باشد ایا برای همه افراد و اقشار یکسان است یا اینکه برای اشخاص مختلف بر حسب ظرفیت و فکر آنها فرق می‎کند؟

جواب: 1 - سحر به معنای جادو است و ضرر و اضرار و فریب جزء مفهوم آن نیست و شرط حرمت آن هم نیست.

2 - اگر احضار آنها به وسیله دعا از درگاه خدا باشد که اگر صلاح بداند دعای او را مستجاب کند اشکال ندارد و اگر با وسائل سحرآمیز باشد برای هیچ کس جائز نیست.

سؤال 329 افعال و مشاغلی برای زن و مرد هست که مستلزم نظر و یا لمس بدن دیگری است، مثل دندان پزشکی، زایمان، جراحی، ارتوپدی، پرستاری، معاینات پزشکی، تزریق آمپول، خیاطی، گریم نمودن، انگشت نگاری، و تشخیص هویت و برخی از رشته های ورزشی و غیر اینها در این گونه موارد تکلیف چیست ؟ و آیا فرضی بین حال ضرورت و غیر آن هست ؟ و ملاک ضرورت چیست ؟

جواب: در غیر حال ضرورت جایز نیست، و حال ضرورت یعنی حالت ناچاری.

سؤال 330 محدوده جواز فعالیتهای اجتماعی زنان نسبت به امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و بهداشتی و درمانی چه بخشهایی که جنبه مدیریت و ریاست و رهبری دارد و چه غیر آنها، چقدر است ؟ و بر فرض جواز شرکت درتمام امور ذکر

ناوبری کتاب