صفحه ۱۰۰

مسائل مشاغل و درآمدها

مشاغل

سؤال 325 کهانت حرام با تنجیم چه فرقی دارد؟ و تفاوت اصولی آنها با پیشگوییهای رائج در تقویم ها و در علوم ستاره شناسی و هواشناسی از نظر موضوع و حکم شرعی چیست ؟ محدوده و حکم هر سه را بیان فرمایید. اعانکم الله.

جواب: کاهن ادعا می‎کند که وقایع را به واسطه خبر دادن اجنه و شیاطین یا به واسطه اسباب خفیه دیگر می‎فهمد و منجم، اگر حرکات افلاک و اتصالات کواکب را به طور استقلال و یا اشتراک با خداوند متعال، مؤثر در عالم خاک بداند، حرام بلکه شرک است، و اگر مشیت خالق را مؤثر مطلق بداند و پیش بینی هایش مبنی بر این باشد که پروردگار عالم بعضی امور را سبب یا مقارن و هم آهنگ بعض امور دیگر قرار داده و ابقاء سببیت یا تقارن و سلب آن در قبضه قدرت مطلقه او می‎باشد، اشکال ندارد. [در هواشناسی و ستاره شناسی نیز همین دو نظر جریان دارد که یکی حرام و شرک و دیگری بدون اشکال می‎باشد.]

سؤال 326 یاد گرفتن علم احضار ارواح و عمل به آن و نیز خواب کردن مصنوعی و به اصطلاح "هیپنوتیزم" از نظر یاد گرفتن و عمل به آن حرام است یا نه ؟

جواب: حرام است مگر در موارد ضرورت مثل معالجه مریض به وسیله خواب مصنوعی.

سؤال 327 یکی از کارهای رائج در دنیا، به خواب مصنوعی بردن افراد و به اصطلاح، هیپنوتیزم است و برای مقاصد زیادی از آن استفاده می‎شود مستدعی است ضمن اشاره به اینکه خواب مصنوعی از قبیل سحر و جادو می‎باشد یا نه، حکم مورد زیر را بیان فرمایید:

ناوبری کتاب