صفحه ۹۸

می‎دهند. نطقهایی که ایشان داشتند، دفاعی که از حقوق شهروندی داشتند. در عین حال مسأله اساسی که ایشان پیگیری می‎کردند قانون مند کردن بازداشتگاهها بود، آن موقع کمیته ای تشکیل شد که مسئولیتش به عهده آقای مهندس موسوی بود قرار شد که بازداشتگاههای غیرقانونی را تعطیل کنند و در این خصوص هم موفق شدند چند بازداشتگاه غیرقانونی را تعطیل کنند و همینطور قانونمند کردن برخورد با زندانیان سیاسی. در هر صورت به نظر می‎رسد ادامه بازداشت ایشان نه توجیه قانونی دارد نه توجیه منطقی و نه توجیه شرعی.

وی در ادامه ضمن اشاره به مشکلاتی که برای ادامه تحصیل برخی دانشجویان سیاسی پیش آمده است گفت: برخی از این دانشجویان به دلیل فعالیت سیاسی و وجود دیدگاه نقادانه نسبت به حاکمیت و پیگیری مسایل حقوق بشر و دموکراسی، در مقطع کارشناسی ارشد برای ثبت نام با مشکلاتی برخورد کرده اند و از ثبت نام آنها جلوگیری کرده اند و از حقوق بدیهی هر انسانی با هر عقیده ای که همان درس و تحصیل باشد محروم کرده اند.

به نظر و باور ما این گونه برخوردها نه با دین ما سازگار است نه با اصول مدنی، چون برخورداری از حق تحصیل که یکی از حقوق شهروندی است پیش شرط ایدئولوژیکی ندارد. که اگر من بخواهم از حقوق اجتماعیم برخوردار شده درس بخوانم حتما باید وفاداری خودم را به حکومت اعلام کرده یا حتی مسلمان باشم یا التزام به ولایت فقیه داشته باشم. فکر می‎کنیم اینها هیچ تناسبی با اصول دینی هم ندارد. در هر حال خدمت حضرت عالی رسیدیم که در این زمینه اگر اظهارنظری داشته باشید استفاده کنیم.

( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)
( بسم الله الرحمن الرحیم)

اولا من تشکر می‎کنم از برادران که نسبت به مسائلی که در کشور پیش می‎آید بی تفاوت نیستند و احساس وظیفه می‎کنید و از حرکت و تلاش باز نایستاده و در حد وسع خود فعال هستید.

ناوبری کتاب