صفحه ۹۳

منابع خدادادی آنان با جمع نمودن صهیونیست های سلطه طلب از اطراف جهان و تقویت آنان و غصب اراضی فلسطین و کشتار مردم بی دفاع آنجا و آواره نمودن ایشان، دولت خودسر اسرائیل را ایجاد نمودند، و از آن روز تا به حال این دولت متجاوز به تحریک اربابان خود، آرامش را از سرزمین وحی و انبیای الهی سلب نموده است و به بهانه های گوناگون به کشورهای مجاور حمله می‎کند. این جانب توجه عموم را به نکات ذیل جلب می‎نمایم:

[ یهودیان حساب خود را از صهیونیسم جدا کنند]

1 - حدود سیزده قرن ملت یهود که دارای شریعت آسمانی و دارای احترام می‎باشند در کشورهای مختلف جهان با مسیحیان و مسلمانان در آرامش زندگی می‎کردند و جز تنش های جزئی که لازمه همه اجتماعات است مسأله مهمی در بین نبود. اما با تأسف، حزب سلطه طلب صهیونیست به بهانه حمایت از آنان، آنها را وسیله قدرت خود قرار داده و به عنوان یک ملت متجاوز نشان داده است. بجاست کسانی که به شریعت الهی حضرت موسی (ع) ایمان دارند، خود را از فتنه های صهیونیست ها جدا نمایند و فریب تبلیغات و وعده های دروغین آنان را نخورند.

2 - اگر دولت غاصب اسرائیل می‎خواهد با این تجاوزات وحشیانه به لبنان و فلسطین برای مردم خود امنیت و آرامش ایجاد نماید، زهی خیال باطل دارد. در قرآن کریم که به اعتقاد ما کتاب آسمانی است در این رابطه فرموده است: (و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب) (سوره اعراف، آیه 167). و این امر مطابق نظام طبیعت است، زیرا تجاوزات پیاپی عکس العمل های گوناگون را در پی خواهد داشت.

[ دولتی برآمده از همه ساکنان فلسطین راه حل بحران ]

3 - سرزمین فلسطین قبل از ایجاد دولت اسرائیل محل سکونت مسلمانان،

ناوبری کتاب