صفحه ۷۸

بر اساس علم می‎چرخد. پس درستان را خوب بخوانید و همیشه نمره بالا داشته باشید - در امور کشور هم اظهار نظر می‎کنید از شما تشکر می‎کنم.

[ لازمه جمهوریت، انتخابی بودن ولی فقیه و نقش زیربنایی احزاب است ]

نکته ای که درباره "جمهوریت" باید گفته شود این است که معنی جمهوری یعنی حکومت مردمی، یعنی حکومت طبق آراء مردم تعیین شود، حتی ولی فقیه هم باید از ناحیه مردم تعیین شود. در صورتی که چند نفر حائز شرایط ولی فقیه باشند مردم ببینند کدام عادل و اعلم است و او را تعیین کنند. دنیای امروز بر اساس تشکیلات و احزاب اداره می‎شود و بایستی احزاب زیربنای حاکمیت باشند، آنها حکومت را بیاورند روی کار، آنها همیشه به حکومت نظارت داشته باشند و حدوثا و بقائا نقش داشته باشند.

[ امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر تحزب است ]

دلیلش هم این است که خداوند تبارک و تعالی می‎فرماید امر به معروف بر همه واجب است، جمیع مؤمنین و مؤمنات امر به معروف و نهی از منکر کنند. امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: یک وقت در امور جزئی است، مثلا کسی می‎خواهد دروغ بگوید، بگویی دروغ نگو. یک وقت می‎خواهیم اساس کشور بر اساس معروف باشد و منکر در جامعه نباشد. در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امور کلی می‎خواهیم امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم که این توقف دارد بر تشکیلات و تحزب. حالا اسمش را دفتر تحکیم وحدت بگذار یا اسم دیگر. این مسأله که همه متشکل باشند مهم است چون به تنهایی نمی توان کاری کرد. بایستی تشکیلات باشد تا این تشکیلات بتواند در یک مسأله اساسی کشور اظهارنظر کند. مثلا انرژی هسته ای داشته باشیم یا نداشته باشیم ؟ در زمان پیغمبراکرم (ص) و ائمه (ع) تشکیلات عشایری بوده، پیغمبراکرم (ص) هم وقتی که در مدینه می‎آیند با رؤسای

ناوبری کتاب