صفحه ۷۷

برای شماها و دیگران اگر بخواهد قدرت مطلقه باشد، من هم قبول ندارم. درست هم نیست و بر خلاف عقل و منطق هم هست. اگر می‎خواهید بگویید اصلا فقیه دخالت نکند، بنابراین "اسلامی" که در جمهوری اسلامی گفتید باید حذفش کنید؛ در صورتی که ما می‎گوییم کشور ما کشور اسلامی است و با این اضافه که دین مقدس اسلام منحصر به مسائل اخلاقی و عبادی نیست و در سایر مسائل چون اقتصاد، سیاست و نحوه حاکمیت نیز قرآن و سنت اظهارنظر کرده اند. عقل هم می‎گوید عالم بر غیر عالم مقدم است، توانا بر غیرتوانا و عادل بر فاسق مقدم است. بنابراین مسأله ولایت فقیه را شما دیکتاتوری فرض نکنید، گرچه در مقام عمل این گونه جلوه کرده است. گاهی بعضی ها از آن سوء استفاده می‎کنند که کار غلطی می‎کنند. عرض کردم در بازنگری کلمه مطلقه را آوردند ولی من قبول ندارم و رأی ندادم با اینکه بنده متخصص این فن بودم.

[ ولی فقیه ایدئولوگ منتخب مردم است ]

در مجلس خبرگان قانون اساسی که بودیم من و مرحوم دکتر بهشتی می‎خواستیم درباره ولایت فقیه صحبت کنیم، مثال می‎زدیم و می‎گفتیم: در حکومت کمونیستی شوروی چون آنها بر اساس مارکسیسم می‎خواستند حکومت کنند قهرا یک کسی که ایدئولوگ آنان بود می‎آوردند روی کار، حالا یک وقت اشتباه می‎شد مسأله دیگری است اما بالاخره آن کسی که روی کار می‎آمد باید ایدئولوگ مسائل مارکسیسم باشد تا بتواند اقتصاد را بر اساس مسائل مارکسیسم اداره کند. ما هم که می‎گوییم: "اسلامی"، باید اداره کشور بر اساس مسائل اسلامی باشد؛ اما اینکه همه امور به او مربوط باشد غلط است. معنای دولت همین است که هر وزیری متخصص یک قسمت و امور مربوط به آن باشد. من از اینکه شما دانشجوها در عین حالی که درستان را می‎خوانید - و حتما بخوانید برای اینکه اگر شما که متعهد هستید درس نخوانید دیگرانی که بی تعهدند درس می‎خوانند و آینده کشور مال آنها می‎شود، برای اینکه دنیا و آخرت

ناوبری کتاب