صفحه ۷۴

«13»

دیدار و گفتگوی جمعی از اعضای انجمن های اسلامی دانشگاهها (دفتر تحکیم وحدت شاخه علامه)

138527
( بسمه تعالی)

‏ در ابتدای این دیدار دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت ضمن تشکر و تقدیر اظهار داشت: ما در مجموعه دفتر تحکیم، جنابعالی را نه تنها به عنوان آیت الله العظمی منتظری و یک مرجع و مجتهد دینی بلکه به عنوان مرجع و الگویی که در تمام ابعاد صاحب نظر هستید می‎شناسیم و از شما به عنوان مرجعمان الگوپذیری داریم.

وی افزود: خصوصیت خاص جنابعالی این است که شما به قدرت "نه" گفتید؛ هر دلیلی که مدنظرتان بود به راحتی با قدرت متارکه کردید. کاری که شما کردید خیلی ها حاضر به انجامش نیستند و دودستی قدرت را چسبیده اند. آنها کشور را امروزه متأسفانه تا حد جنگ پیش برده اند و به منافع ملی توجهی ندارند. وی افزود: یکی از بحث هایی که خواهی نخواهی در میان مجامع علمی دانشگاهی و میان دانشجوها مطرح است بحث ولایت فقیه است و اینکه برخی مطرح کرده اند که مخالف ولی فقیه در مسلمان بودنش باید شک کرد ! می‎خواستم در ابتدا جنابعالی در این خصوص بیاناتی بفرمایید.

( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ قبول نداشتن ولی فقیه و ولایت فقیه منافی مسلمانی نیست ]

اینکه کسی شخص ولی فقیه را قبول نداشته باشد یا نظریه ولایت فقیه را، این دو

ناوبری کتاب