صفحه ۷۲

یک روزگاری سفارت آمریکا در ایران را اشغال کردند کار اشتباهی بود و اشتباه را باید جبران کرد، بایستی روابط برقرار کنند و مشکلات را دوستانه حل کنند؛ استفاده از فن آوری روز حق ایران است. قال رسول الله (ص): "طلب العلم فریضة علی کل مسلم الاو ان الله یحب بغاة العلم" طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. هر علمی می‎خواهد باشد، چه علوم دینی چه علوم دنیوی، برای اینکه دنیای امروز بر اساس علم می‎گردد. اینکه به ما بگویند شما در این قسمت علمی نباید دخالت کنید و علمش را نداشته باشید حتی صلح آمیز، این مطلب غلطی است و قهرا مردم زیر بار زور نمی روند. و عرض کردم باید یک کاری بکنند این دیوار بی اعتمادی میان دوطرف خراب شود و روابط حسنه باشد و به همدیگر اعتماد کنند.

‏ آیا فکر می‎کنید در نتیجه این مسائل هسته ای و بحثهایی که هست آیا امکان دارد که حمله ای به ایران صورت بگیرد، و اگر امکانش باشد یعنی اگر این اتفاق بیفتد فکر می‎کنید حکومت و یا اینکه ملت ایران چه تدابیری نسبت به این مسأله می‎توانند داشته باشند؟

[ حمله به ایران اشتباه است ]

من علم غیب ندارم؛ اما اگر بخواهند حمله به ایران داشته باشند اشتباه می‎کنند، برای اینکه به افغانستان و عراق که حمله کرده اند الان با مشکلاتی درگیرند. بخصوص عراق که یک باتلاقی برای آمریکایی ها شده و ایران از عراق ضعیف و کمتر نیست. یک روزگاری که مردم از استعمار انگلستان و شوروی می‎نالیدند آمریکا را فرشته نجاتی فرض می‎کردند، ولی متأسفانه آمریکا هم وقتی که آمد نشان داد که آن هم یک میراث خوار استعمار و جزء مستعمرین است. با توجه به شرایط اگر فرضا هم به ایران حمله کنند یک اشتباهی کرده اند و مسلما به ضررشان است، برای اینکه مردم همه بسیج می‎شوند علیه آنها. امروز دنیای ما دنیای جنگ و حمله نیست، مادامی که گره ای با دست باز می‎شود نباید آن را با دندان باز کرد.

ناوبری کتاب