صفحه ۷۱

هست - در مصاحبه هایم جلوتر گفته ام - بایستی به گونه ای برخورد کرد که تنش و درگیری درست نشود و کاری کرد که کشور و مردم خسارت نبینند. یکی از راههایش این است که با آمریکا که یک قدرت مطلقه است در دنیا و خواهی نخواهی دارد اعمال قدرت می‎کند مذاکره مستقیم کرد، و می‎شود در مقابل قدرتها با زبان خوش و از راه دیپلماسی حرف زد. بر فرض زمانی مصلحت نبود رابطه با آمریکا داشته باشیم ولی حالا چه اشکالی دارد روابط برقرار کنند و دوستانه مشکل را حل کنند و کاری کنند که به درگیری میان دو طرف نرسد.

[ مردم زیر بار حرف زور نمی روند]

ولی اینکه بخواهند به ایران بگویند تو قطعا بایستی حتی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هم نکنی این زور است. چون علم، دانش و فن آوری انحصاری نیست و از آن همه بشر است. چطور اسرائیل الان هم انرژی هسته ای و هم سلاح اتمی دارد، ما که سلاح اتمی نمی خواهیم چرا انرژی هسته ای صلح آمیز هم نداشته باشیم ؟! تحمیل به ایران درست نیست، مردم هم زیر بار نمی روند و آمریکایی ها اشتباه می‎کنند که می‎خواهند نظر خود را تحمیل کنند، برای اینکه در دنیای امروز زور دوام ندارد. بنابراین باید دوستانه مشکل را حل کرد، یا روابط برقرار کنند یا واسطه بفرستند. نه اینکه بوش در آمریکا علیه ایران شعار دهد ما هم علیه بوش در ایران.

[ انتقاد به روابط ترکیه و اسرائیل، خطای اشغال سفارت آمریکا و وجوب تحصیل دانش هسته ای ]

ضمنا اشکالی هم به دولت ترکیه داریم که همین روابط با اسرائیل است، برای اینکه اسرائیل یک کشور غاصب است، زمینهای مردم را غصب کرده و فلسطینی ها را آواره کرده اند. ما غیر از اسرائیل با کشورهای دیگر مشکل نداریم. قبلا گفته ام که اگر

ناوبری کتاب