صفحه ۷۰

تخطی نشود، نه اینکه او حاکم علی الاطلاق باشد و تمام امور دست او باشد. اداره امور باید دست مردم و نخبگان سیاسی و از طریق احزاب باشد. متأسفانه در کشور ما احزاب هنوز جا نیفتاده است، در صورتی که باید حاکمیت به دست احزاب سیاسی پایدار باشد. هنوز نگذاشته اند حزب در جامعه ما جا بیفتد و احزاب خلق الساعة تأسیس می‎کنند بعد هم انتخاباتی درست می‎کنند و کارها را تمام شده حساب می‎کنند و به مردم وعده می‎دهند. مردم هم اگر بخواهند اعتراض کنند کسی گوش به حرفشان نمی دهد و آنها را سرکوب می‎کنند. بنابراین آن وعده هایی که آیت الله خمینی (ره) و دیگران به مردم دادند، متأسفانه آن گونه که می‎خواستیم عمل نمی شود.

[ در همه شرایط نظر مردم ملاک است نه نظامیان ]

در کشور ترکیه ما می‎بینیم با اینکه آنجا هم رئیس جمهور منتخب مردم دارد و هم نخست وزیر و دولت دارد اما در مواقع حساس حرف اول را ارتش می‎زند. ایران هم تقریبا دارد به این صورت می‎شود و حرف اول را نیروهای نظامی و انتظامی می‎زنند و در امور سیاسی دخالت می‎کنند. با اینکه حرف اول را مردم باید بزنند و در تمام مواقع حساس هم نظر مردم باید ملاک باشد نه نظر نیروهای نظامی.

‏ مسائل روز را مسلما شما تعقیب می‎کنید، بحث روز بحثهای هسته ای است که در ایران در جریان است، بفرمایید آیا سیاست حکومت فعلی آقای احمدی نژاد را در این امور قبول دارید؟

[ تأمین حق هسته ای و جلب اعتماد جهانی و مذاکره با آمریکا]

من عرض کردم یکی از شعارهای اول ما در انقلاب استقلال بود. معنی استقلال این است که خود دولت ایران آنچه را برای جامعه مصلحت می‎بیند باید عمل کند. و اینکه بخواهد آمریکا یا اروپا به ایران تحمیل کنند که حتی شما انرژی هسته ای صلح آمیز هم نباید داشته باشید، این خود دخالت در امور ایران است. منتها چیزی که

ناوبری کتاب