صفحه ۶۱

( بسمه تعالی)

با سلام و تحیت

ج 1 - اولا: سایت مرا تاکنون چندین مرتبه فیلتر کرده اند یا به اشکال دیگری در آن اخلال نموده اند و من مجبور شده ام سایت جدیدی راه بیندازم.

ثانیا: رسانه های داخلی را مطلقا در مورد من سانسور کرده اند و هیچ نشریه ای جرأت نمی کند از من چیزی بنویسد یا نقل کند، و اگر نشریه ای چنین جسارتی را پیدا کند فورا با او برخورد می‎شود.

ج 2 - مرجع تقلید بودن مستلزم معصوم بودن نمی باشد، بخصوص در موضوعات اجتماعی یا سیاسی. ممکن است انسان نسبت به موضوعی اجتماعی یا سیاسی نظری داشته باشد ولی پس از گذشت زمانی نظرش تغییر نماید، و اشغال سفارت آمریکا از این مقوله است. مسائل سیاسی و اجتماعی هم تقلیدی نیست، و در مورد نظر فقهی یک مرجع تقلید هم تا زمانی که تغییر نکرده است مقلدین او باید به همان فتوا عمل نمایند.

ج 3 - اظهارنظر منطقی و نقد علمی صحبتها و کارهای مسئولین حق هر شهروندی است و از باب امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد می‎باشد و نباید آن را با جنگ داخلی اشتباه نمود. و من هرگز در جایی نگفته ام باید با جنایتکار مصالحه کرد. آنچه من گفته ام و می‎گویم این است که در مورد رابطه با کشورهای مخالف نیز باید همچون پیامبراکرم (ص) و رابطه ایشان با کفار و مشرکین مصالح اسلام و مسلمانان را مورد توجه قرار داد و تشخیص مصلحت یک موضوع مهمی است که اولا - باید از کارشناسان گوناگون نظرخواهی نمود. ثانیا - یک امر ثابت و غیرقابل تغییر نمی باشد و بستگی به شرایط و اوضاع و احوال متغیر دنیا دارد.

ج 4 - نداشتن شناخت نسبت به شخص رئیس جمهور مستلزم عدم جواز

ناوبری کتاب