صفحه ۵۷

نفت و گاز را کشورهای اسلامی ناچارند به دنیا بفروشند و انرژی شما طبعا تأمین می‎شود. چالش ها و تشنج هایی که در کشورها درست می‎کنند سبب می‎شود که نفت و گاز قیمتش بالا رود و همیشه هم درگیری ادامه داشته باشد. اگر در مواردی هم نیت خیر و اصلاحی دارند و می‎خواهند راهنمایی کنند، به کشورها زور نگویند و با زور اعمال قدرت نکنند. اسمش را هم می‎گذارند دموکراسی؛ اما دموکراسی ای که با زور و چماق باشد در این کشورها جا نمی افتد. به نظر می‎رسد مصلحت آمریکا و آمریکایی ها این است که در روش خود تجدیدنظر کنند.

[ خطای اشغال سفارت آمریکا و لزوم روابط حسنه ]

نکته ای که بارها از زبان من شنیده اید این است که: من مخالفم که ما با آمریکا روابط نداشته باشیم، اینکه یک روز سفارت آمریکا را اشغال کردیم نیز کار اشتباهی بود، و بایستی روابط فیمابین بهبود یابد. فقط رابطه با اسرائیل را ما اشکال داریم، برای اینکه اسرائیل زمین های فلسطینی ها را غصب کرده است؛ ولی با آمریکا باید روابط حسنه برقرار گردد و در موضوعات مورد اختلاف هم باید دوستانه مسائل حل شود و نخواهند با چماق و با زور برخورد کنند. واقعیت این است که این دشمنی ها به ضرر هر دو کشور است. الان می‎بینید بوش می‎خواهد برود پاکستان مردم علیه او شعار می‎دهند، هند می‎خواهد برود مردم علیه او شعار می‎دهند؛ علت آن معلوم است، رفتارهای تند آنها سبب شده پرستیژشان در دنیا از بین برود و مردم مدام مرگ بر آمریکا می‎گویند؛ در صورتی که این امر معلول رفتار خود آنهاست. اگر آنها نفت و گاز را می‎خواهند، دوستانه می‎شود نفت و گاز را گرفت؛ برای اینکه مردم کشورهای صاحب نفت که نمی خواهند نفت را بخورند، نفت و گاز را خواهی نخواهی به آمریکا و دیگر کشورها می‎فروشند. اگر تشنج و درگیری باشد انرژی هم گرانتر می‎شود، مثل حالا که گران شده است.

ناوبری کتاب