صفحه ۵۵

درباره امام زمان کتاب "موعود ادیان" من را به شما می‎دهند می‎توانید آن را ملاحظه کنید و پاسخ بسیاری از پرسش های خود را در آن کتاب خواهید یافت.

‏ در مذهب شیعه مرگ یک نقش بسیار مهم و جایگاه بسیار بزرگی پیدا کرده، می‎خواهم بدانم چرا در مذهب شیعه این گونه است ؟

[ غفلت و عبرت از مرگ ]

اعتقاد به مرگ منحصر به شیعه نیست بلکه همه انسانها آن را خواهند چشید. خدا در قرآن به پیغمبر(ص) می‎فرماید: (انک میت و انهم میتون) پیغمبر تو می‎میری و همه مردم هم خواهند مرد. همچنین می‎فرماید: (کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام) یعنی تمامی کسانی که بر روی زمین هستند فانی خواهند شد، تنها خداست که فناپذیر نیست. انسانها از مرگ غفلت دارند. اینکه این همه جنایات در دنیا به دست انسانها انجام می‎شود برای این است که نوعا از مرگ غفلت دارند. ما دیده ایم این همه قدرتمندان، رئیس جمهورها و پادشاهان همه آمدند چندصباحی حکومت کردند و رفتند. بجاست اینهایی که الان قدرت دستشان است از گذشتگان عبرت بگیرند، ولی متأسفانه عبرت نمی گیرند. در قرآن در سوره "عصر" می‎فرماید: (والعصر، ان الانسان لفی خسر) قسم به روزگار و زمانه که همه انسانها در ضرر و زیانند. قسم های قرآن براساس آن مطلبی است که درپی می‎آید، قسم به عصر و زمانه که پر است از قدرتمندان و سیاستمداران و گذشتگان ستمگر، همه انسانها در ضرر و زیانند مگر کسانی که ایمان دارند و کارهای نیک انجام می‎دهند. بنابراین یکی از آثار بسیار مهم به یاد مرگ بودن این است که انسانها از جنایات و ظلم ها دست برمی دارند.

‏ کدام یک از فیلسوفهای غربی کتابهایشان در حوزه های علمیه به ویژه در قم تدریس می‎شود، و کدام یک از آنها بیشتر شهرت دارند و به اصطلاح شناخته شده هستند یا اینکه روی کتابهایشان کار می‎شود؟

ناوبری کتاب