صفحه ۵۴

[ ظهور امام زمان، پایان تاریخ نیست ]

‏ آیا بازگشت حضرت امام زمان معنایش تمام شدن تاریخ بشریت و انسانهاست ؟

نه ! بلکه قیامت پایان تاریخ است. قیامت غیر از مسأله ظهور امام زمان است. فرق است میان قیام حضرت حجت و قیامتی که تمام انسانها که مرده اند دوباره زنده می‎شوند.

‏ چرا در این زمان خاص موضوع امام زمان در مسائل سیاسی ایران دخیل شده و دارد یک نقشی را ایفا می‎کند؟

[ ظهور مهدی (عج) واکنش به ظلم است و نباید از آن سوء استفاده شود]

من نمی دانم، از آنهایی که سوء استفاده می‎کنند باید پرسید که چرا امور دینی را ابزار سیاسی قرار می‎دهند.

عبارت معروفی است که می‎گویند: "کل شئ تجاوز عن حده انقلب الی ضده" هر چیزی که از حد خودش تجاوز کند منقلب می‎شود به ضدش. پس مسأله ظهور امام زمان امری طبیعی است. در روایات آمده است هنگامی که ظلم و جور تمام دنیا را بگیرد و مردم به ستوه بیایند، آن وقت شرایط شرایطی می‎شود که پذیرای آمدن یک مصلح جهانی هستند. چون مردم همه به ستوه آمده اند راهی جز این ندارند که پذیرای یک مصلح جهانی شوند و آن مصلح جهانی در حقیقت عکس العمل آن ظلم ها و تعدیات است. بنابراین هر وقت جهان به طور کلی رو به فساد رفت و ظلم و جور زیاد شد و زمینه پذیرش مهیا شد آن وقت حضرت حجت ان شاءالله ظهور می‎کند. این مقتضای روایات است و یک امر طبیعی است. اما اینکه از آن سوء استفاده می‎کنند و می‎گویند ما می‎خواهیم خیابانها را مهیا کنیم تا حضرت حجت از این خیابان عبور کنند، کسی به این حرفها اهمیت نمی دهد و مهم نیست؛ گرچه کارهای خلافی است.

ناوبری کتاب