صفحه ۵۳

[ موعود گرایی منحصر به اسلام نیست ]

اصل وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امری مذهبی است و از عقاید ماست. و اینکه در بعضی نوشته ها گاهی می‎گویند نواب اربعه فقط معرف امام زمان هستند اشتباه است، چون از زمان پیغمبر ما ایشان وعده داده بودند که مهدی می‎آید و زمین را پر از عدل و داد می‎کند. پس از پیامبراکرم (ص) هم ائمه (ع) همه وعده ظهور ایشان را داده اند. اخباری که راجع به حضرت مهدی هست هم شیعه و هم سنی به نحو تواتر نقل کرده اند. حتی کتابی داریم به نام "عقد الدرر فی الامام الثانی عشر" که متعلق به شافعیه است، و موضوع آن امام زمان است. اینکه در آخرالزمان یک مصلح جهانی می‎آید، منحصر به اسلام نیست؛ ادیان دیگر چون یهود، مسیحی و زرتشتی ها هم اجمالا ظهور ایشان را وعده داده اند. در روایات ما معین کرده اند که ایشان فرزند امام حسن عسگری (ع) است، و نسل نهم امام حسین (ع) است.

[ استفاده ابزاری از مهدویت به تشکیک در آن می‎انجامد]

اما اینکه امر دینی را ما ابزار سیاسی قرار دهیم و به وسیله آن بخواهیم به اهداف سیاسی خود برسیم غلط است. نباید امور دینی و مذهبی را ابزار و دستاویز امور سیاسی قرار داد به گونه ای که مردم در اصل امور دینی هم تشکیک کرده و بگویند: از امام زمان سوء استفاده می‎کنند بنابراین نسبت به اصل وجود حضرت حجت هم تشکیک می‎کنیم. حکومت و حاکمیت بایستی بر طبق مصلحت جامعه کشور را اداره کند و هیچ گاه از اموری که معتقدات مردم است استفاده ابزاری در جهت تثبیت قدرت خود نکند. نه اینکه معتقد به ظهور نباشند، آنها هم باید معتقد به امام زمان باشند و ترویج هم بکنند اما نخواهند سوء استفاده سیاسی نمایند. ما با سوء استفاده سیاسی مخالفیم.

ناوبری کتاب