صفحه ۵۲

«7»

مصاحبه رئیس بخش بین الملل تلویزیون دولتی اتریش

13841223

‏ شما یک آیت الله العظمی هستید و آدم اهل مطالعه؛ تجربه و دانش شما خیلی فراتر است از آنچه که من می‎دانم. اگر سؤالها خیلی ساده و پیش پا افتاده ای است باید به بزرگواری خودتان مرا ببخشید.

( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ بی اعتباری القاب اعتباری ]

من یک طلبه ای از طلاب قم هستم؛ من هیچ وقت در زندگی مقید به این آداب و القاب نیستم، و روابط همه چون انسانند بایستی روابط دوستانه باشد. دیگر ملاحظات اعتباری را باید دور بریزیم و دو نفر انسان باید به راحتی بتوانند با هم صحبت و سؤال کنند و پاسخ دهند.

‏ ما در زبان آلمانی ضرب المثلی داریم شبیه آن ضرب المثل فارسی است که می‎گوید: هر درختی که ثمره اش بیشتر می‎شود شاخه هایش افتاده تر می‎شود، هر چه که انسان از نظر علمی پربارتر بشود افتاده تر می‎شود، و این افتادگی شما به خاطر پربار بودن شماست. تشکر می‎کنم از اینکه وقتتان را به من دادید و من می‎توانم در خدمتتان باشم. برنامه ای که من تهیه می‎کنم یک برنامه مذهبی است که در تلویزیون اتریش پخش خواهد شد و سؤالهایم بیشتر در رابطه با مسأله امام زمان، ظهور و موقعیت امام دوازدهم نزد مسلمانان است.

می‎خواهم بدانم چرا موضوع امام زمان در ایران تبدیل به یک موضوع سیاسی شده، و نظر شما در این مورد چیست ؟

ناوبری کتاب